artikel

Gezamenlijk ontwerpen

bouwbreed

Integraal ontwerpen is een onderwerp dat al lang meegaat. De stap naar gezamenlijk ontwerpen is dan snel gezet. Hoewel dat in essentie goed is dringt de vraag zich op wat nu echt de effectiviteit daarvan is.

Dan kun je je richten op de interactie en kennisuitwisseling tussen professionals, en met name architecten en bouwers. Komen zij door gezamenlijk ontwerpen op effectievere wijze tot betere integrale oplossingen. Integrale oplossingen voldoen aan alle eisen voor de gebouwde omgeving en bevatten tevens uitvoeringskennis. De bijdrage van uitvoeringskennis in het ontwerp is noodzakelijk omdat dit bouwfouten en uitvoeringskosten zal verkleinen en een positieve bijdrage kan leveren op de duurzaamheid van de gebouwen in de gebouwde omgeving. De studie van Emile Quanjel naar gezamenlijk ontwerpen laat zien dat onvoldoende interactie en kennisuitwisseling sleutelfactoren zijn als oorzaken voor fouten en faalkosten. Eerder onderzoek en literatuurstudie over ontwerpteams bevestigen dat workshops passende oplossingen zijn voor professionals. De bewering daarachter is dat zogenaamde Collaborative Design (CD) workshops leiden tot verhoogde interactie en kennisuitwisseling tussen betrokken professionals, dat integrale ontwerpen daardoor optimale uitvoeringskennis bevatten, en zodoende tot optimaal projectresultaat leiden. Uit observaties en analyses van de interactie en kennisuitwisseling tussen architecten en bouwers in CD workshops bleken diverse sleutelbegrippen de effectiviteit van de ontwerpactiviteiten te beïnvloeden, zoals de ontwerpopgave en de samenstelling van het team. Evaluatie van het nuttig effect van de CD workshops met de betrokken professionals laten zien dat er een variëteit aan verschillende werkwijzen wordt gebruikt door zowel architecten als bouwers. De uitkomsten laten ook zien dat grote verschillen in ontwerp- en uitvoeringskennis invloed hebben op het ontwerpproces. In relatie tot samenwerkingsaspecten blijkt dat de architecten in sommige situaties een dominantere rol spelen. Hoewel de analyses ook laten zien dat de bouwers in alle situaties een substantieel aantal ontwerpoplossingen konden inbrengen. Zoals wel was te verwachten mogen we dus concluderen dat gezamenlijk ontwerpen door architecten en bouwers een effectieve situatie biedt voor de interactie en kennisuitwisseling.

Reageer op dit artikel