artikel

Emvi-artillerie

bouwbreed

Eind januari was er in deze krant een pleidooi te lezen van Jaap de Koning voor laagste prijs als gunningscriterium. Ik kan me voorstellen dat een groot aantal van diegenen die zich ‘nieuwe’ denkers noemen, direct in de verdediging schoten. Zijn we net jarenlang aan het lobbyen om een wat bredere kijk op de zaak […]

Eind januari was er in deze krant een pleidooi te lezen van Jaap de Koning voor laagste prijs als gunningscriterium. Ik kan me voorstellen dat een groot aantal van diegenen die zich ‘nieuwe’ denkers noemen, direct in de verdediging schoten. Zijn we net jarenlang aan het lobbyen om een wat bredere kijk op de zaak in onze aanbestedingswetgeving geborgd te krijgen, wordt er alweer geroepen dat dit niet de oplossing is. Maar het pleidooi is natuurlijk terecht. Wat vaak vergeten wordt bij goede ideeën als emvi, is de welbekende valkuil van doorslaan waar opdrachtgevers (maar ook opdrachtnemers) regelmatig in stappen. Een uitvraag en de beantwoording ervan moet namelijk wel aansluiten bij de werkelijke vraag van de aanbesteder. Dat de projectorganisatie van het Zuidasdok voornemens is omgevingshinder een rol te laten spelen in hun aanvalsplan, kan ik inkomen. En Rijkswaterstaat die doorstroming als maatgevend criterium gebruikt in de strijd tegen files kan ik ook begrijpen. Maar een UAV-GC contract met emvi-criteria op duurzaamheid, uitvoeringsplan en kwaliteitsborging voor een onderhoudsbestek voor slootonderhoud gaat misschien een brug te ver (voor de goede orde, het gaat hier feitelijk om het uithalen van kroos en regelmatig maaien). Of een kleine, eenvoudige herinrichting van een kruispunt waarbij in de aanbestedingsfase voorbereidingsinzet wordt verwacht van alle aanbieders, terwijl bij gunning op basis van prijs alleen de laagste deze inzet hoeft te plegen. De mate waarin emvi wordt toegepast moet wel bewust afgewogen worden tegen de werkelijke doelen van de opdrachtgever, maar ook tegen het minimaliseren van transactiekosten. Datzelfde geldt overigens voor proceseisen die tijdens de uitvoering van een relatief eenvoudig werk aan de opdrachtnemer worden gesteld. Zonder bewuste keuzes zijn de opkomst van UAV-GC en de nieuwe aanbestedingswetgeving niet meer dan een stimulans om met zijn allen technische muggen af te schieten met een procesmatig kanon.

Reageer op dit artikel