artikel

Buitenbeentje van Europa

bouwbreed

De feiten en cijfers van het EIB zetten de Nederlandse woningmarkt weer op zijn plaats.

En dat is een bijzonder lage in vergelijking met de ons omringende landen. Hoe komt dat ? Ons economisch herstel blijft langer op een laag pitje. De hypotheekschuld van Nederlanders is relatief de hoogste. Het besteedbaar inkomen daalt relatief snel. Overheid en banksector nemen alleen maatregelen die de woningmarkt bemoeilijken. De bevolkingsgroei neemt af. Het hoge tempo van doorstroming op de woningmarkt was door luxe gedreven en niet door urgentie. Gemeenten en bouwbedrijven hadden een innige band om beide veel geld te verdienen. Instituties, overheden, bouwsector en corporaties overschatten structureel de woningbehoefte. En andere landen hebben geen Eelco Brinkman en een trits lobby-instituten.

In België, Frankrijk, Engeland en Duitsland et cetera is al decennia lang een stabielere woningmarkt. Geringe fluctuaties in vraag en aanbod en stabielere woningwaarden maken dat een crisistijd ook minder heftig wordt doorleefd dan in Nederland. De Nederlandse woningmarkt zal in de komende jaren dan ook vast en zeker ‘Europeser’ gaan worden. Dat wil zeggen: de bijzondere Nederlandse kenmerken slijten af. Op de lange termijn is dat winst voor velen. Op de korte termijn moeten velen hun prognoses bijstellen. Te lang is op de gedachte gehinkt dat de Nederlandse woningmarkt herstelt naar vroegere tijden.

Karin en Annemieke

Annemieke Nijhof is het al. Karin Sluis gaat het worden. Algemeen directeur van een groot ingenieursbureau word je niet zomaar. En als je het wordt, gaat dat gepaard met bombarie. Bij Annemieke (directeur Tauw) en Karin (toekomstig directeur Witteveen+Bos) nog iets meer dan bij andere benoemingen. Ze zijn namelijk vrouw. En dat in een mannenbolwerk als de ingenieursbranche.

De reacties op twitter en in de wandelgangen waren dan ook niet mals. Ingenieurs op hakken! Rolmodellen uit Deventer. Girl power. Alsof alleen een directeurschap niet uitdagend genoeg is, krijgen ze er ook nog eens een onbezoldigde functie als rolmodel bij. Zou Harry Noy wel eens de vraag hebben gehad hoe het is om als man een ingenieursbureau te leiden?

De reuring is natuurlijk begrijpelijk. De scheve verdeling tussen mannen en vrouwen in de ingenieursbranche is iedereen een doorn in het oog. Vrouwelijke rolmodellen, en zeker in de top, worden breed omarmd. Een positief voorbeeld voor jonge meiden, zo wordt vaak gedacht. Maar de aandacht ervoor laat ook zien dat vrouwen in de techniek blijkbaar nog steeds een uniek gegeven zijn.

Tijdens een interview presenteerde Morgan Freeman ooit een simpele oplossing voor racisme: stop talking about it! Als hij niet langer een ‘gekleurde’ man zou worden genoemd, dan zou hij de interviewer niet langer een ‘witte’ man noemen. Karin en Annemieke zijn niet voorgedragen als directeur omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze verdomd goede ingenieurs zijn. Zo! En dan nu even vergeten dat u waarschijnlijk een man bent.

Reageer op dit artikel