artikel

Beurswijzer zet aan tot innovatief gedrag

bouwbreed Premium

Beurswijzer zet aan tot innovatief gedrag

Het maakt veel uit hoe je over de beursvloer loopt. Het gedrag van de beursbezoeker bepaalt het innovatie-gehalte van de Bouwbeurs. Laat je je leiden door wat je op gangpaden en stands aantreft, of ga je gericht en goed voorbereid te werk? Piet Oskam opteert voor de voorbereiding.

De Bouwbeurs is vanouds een traditionele vakbeurs, waarin je alle schakels van de gefragmenteerde bouwkolom aantreft. Voor je het weet, raak je ondergedompeld in de oude bouwcultuur. Daarin stond het aaneenrijgen van deelproducten centraal. Die zijn ook in 2013 op de beursvloer van de Bouwbeurs volop aanwezig. Het komt er dan op aan dat je niet bezwijkt voor de verleiding om onderdelen voor de laagste prijs te zoeken, maar om de uitdaging aan te gaan naar het zoeken van bouwpartners voor de beste oplossing’. Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) lanceert een CIB Beurswijzer, als praktische handreiking voor beursbezoekers, die werk maken van een innovatief bouwconcept.

Integrale oplossing

Als je de huidige compartimentering en indeling van de beursvloer op de keper beschouwt, beland je onherroepelijk in een wirwar van deeloplossingen. Alle slogans en motto’s ten spijt. Als je de beurscampagnes moet geloven, leveren alle partijen een kant-en-klare integrale oplossing. Als je daar even doorheen prikt, klopt dat niet helemaal. Helemaal niet dus. Bij echte integratie komt veel meer kijken dan het plakken van een label. Met de Beurswijzer gaan beursbezoekers gericht en consistent werken aan partnerrelaties met marktpartijen, die beschikken over samenwerkingsgerichtheid. Dat vraagt competenties, die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn en juist daarom vaak ontbreken.

De Beurswijzer zet beursbezoekers aan tot innovatief zoekgedrag naar bouwpartners, die passen bij een bouwconcept. Dat neemt daarbij een bouwconcept als vertrekpunt. Dan denk je niet vanuit het aanbod op de beurs, maar vanuit de vraag in de markt. Iedere beursbezoeker kan daarbij een eigen concept hanteren. De tweede stap van de beurswijzer is gericht op de benoeming van een marktsegment en van de behoefte van de eindklant van het concept. In een derde stap worden bouwpartners gezocht en geselecteerd voor ontwerp, bouw, installatie, onderhoud en beheer en andere aspecten van het bouwproces. De vierde stap is gericht op het formuleren van een plan van aanpak en concrete actiepunten voor de samenwerking met de geselecteerde bouwpartners. De vijfde stap maakt de beurswijzer compleet met het benoemen van omissies en manco’s die voor de verdere ontwikkeling van een innovatief concept ingevuld moeten worden.

In de traditionele bouwcultuur wordt gewerkt aan een aaneenrijging van fasen en een opeenstapeling van delen, die met goed geluk uiteindelijk een compleet bouwproduct opleveren. Vanouds is de Bouwbeurs er op gericht om het complete aanbod van bouwdelen inzichtelijk te maken. Inmiddels raken steeds meer bouwondernemers overtuigd van de noodzaak van een transitie naar een klantgerichte en integrale bouwmethode.

Ander beeld

Dat vraagt om samenspel tussen gelijkwaardige bouwpartners, die competenties hebben die vanouds juist niet werden gewaardeerd. Het gaat er in de toekomst om dat marktpartijen met elkaar de focus richten op een marktsegment of klantengroep, waarvoor zij de ultieme integrale oplossing bieden. In de toekomst zullen bouwbeurzen in de optiek van het CIB dan ook een heel ander beeld van de sector laten zien. Wil een bezoek aan een traditionele bouwbeurs zinvol zijn, dan zal vooral de beursbezoeker vanuit een innovatieve visie te werk moeten gaan. Hij zal het aanbod snel scannen en daarna gericht doorprikken naar de meerwaarde van de exposant voor het door hem beoogde bouwconcept. Waar vroeger in de bouwsector het gedrag vaak zoek was, komt het nu aan op gericht zoekgedrag. Het gaat er vooral om dat innovatieve ondernemers zoeken naar bouwpartners, die aan hen en aan elkaar gewaagd zijn. Als je wilt werken aan een innovatief bouwconcept, kan een bezoek aan de Bouwbeurs daaraan een goede bijdrage leveren.

Geïnteresseerde beursbezoekers kunnen de Beurswijzer kosteloos downloaden via de brancheportal

Reageer op dit artikel