artikel

Wat in 2013 in het nieuws kan komen

bouwbreed

Tijdens InfraTech heeft Harro Verhoeven als ‘trendwatcher buitenruimte’ vooruitgeblikt op de krantenkoppen van het huidige jaar over de openbare ruimte. Welke ontwikkelingen in de openbare ruimte zullen de komende 12 maanden het nieuws halen?

Januari: Beton leeft

Op InfraTech is de prijs uitgereikt voor het beste idee met beton. Winnaar: de Watertegel. Watertegels hebben groeven in het oppervlak waardoor niet alleen mooie vormen mogelijk zijn, maar ook het oppervlaktewater in de gewenste richting wordt afgevoerd.

Februari: Fietspaden gestrooid? Steeds meer gemeenten communiceren via sociale media over hun gladheidsbestrijding. Op de Crow-bijeenkomst over social media in januari tijdens InfraTech blijkt al dat steeds meer gemeenten Twitter en Facebook inschakelen.

Maart: Leren loslaten

Gemeenten willen dat bewoners en bedrijven medeverantwoordelijkheid nemen bij de herinrichting en het beheer van hun directe leefomgeving. Burgers barsten van de initiatieven, bedrijven zijn graag sponsor. Ambtenaren worstelen nog met beleidsafspraken, aansprakelijkheid of ontwerprichtlijnen, zo blijkt op 7 maart tijdens een bijeenkomst in Zuidplas.

April: Weg met die fietspaaltjes!

Obstakels op straat zijn niet alleen gevaarlijk voor fietsers, ze geven ook een rommelig straatbeeld, opgedrukte tegels, onkruid en zwerfafval. Sommige beheerders buitenruimte houden elk jaar een opschoonsessie om hun straten schoon, leeg en veilig te houden.

Mei: Boomveiligheidsinspectie

Een omgevallen boom of afgevallen tak kan schade en letsel veroorzaken. Om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen, moeten gemeenten aantonen dat zij de veiligheid van hun bomen voldoende hebben gecontroleerd. Maar hoe doe je dat? Crow publiceert een standaard voor een verantwoorde boominspectie.

Juni: Onderhoud via foto’s

Beeldkwaliteit wordt de standaard voor het onderhoud van de openbare ruimte. Tijdens de Crow-praktijkmiddag beeldkwaliteit op 26 juni blijkt dat bijna alle gemeenten werken aan de hand van foto’s. Handig voor de communicatie. Crow ondersteunt met de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, meetinstructies en kostenkengetallen.

Juli: Van Vinex naar binnenstad

Steeds meer gemeenten maken hun binnenstad weer aantrekkelijk voor gezinnen. De buitenruimte moet wel veranderen van een verkeersknooppunt in een ontmoetingsruimte voor spelende kinderen en buurtactiviteiten. In Zuid-Holland gebruiken diverse gemeenten hiervoor de methode placemaking , waarbij buurtbewoners meehelpen hun wijk in te richten.

Augustus: Park levert twee ton op

We praten niet meer over de kosten van een infraproject, maar over de maatschappelijke baten. Vastgoedprijzen rond het park stijgen 5 procent, vandalisme neemt 30.000 euro af. De nieuwe rekentool die Crow in samenwerking met het ministerie van BZK heeft gemaakt maakt berekeningen in euro’s mogelijk.

September: Specificeren simpel

Al jaren zijn bouwbedrijven bezig met functioneel specificeren. Niet meer tegen de aannemer zeggen wat hij moet doen, maar wat je wilt hebben. Dat blijkt lastig. Crow werkt aan een eisencatalogus openbare ruimte, waarin gemeenten elkaars eisen kunnen bekijken en overnemen.

Oktober: Natuurvriendelijker

De Flora- en faunawet stelt al jaren strenge regels aan bouwprojecten. Welke maatregelen zijn mogelijk om problemen te voorkomen of op te lossen? Een nieuwe online Crow-tool zet alle mogelijk flora- en faunamaatregelen overzichtelijk op een rijtje en in uw RAW-bestek.

November: Duurzaamheid online

‘Duurzaam, people, planet profit, toekomstbestendig, ecologisch verantwoord’, allemaal abstracte woorden van politici en beleidsmakers. Geen woorden maar daden, denken veel producenten in de bouw, en zij leveren tegenwoordig gewoon duurzame producten. Duurzaamheid is gewoon online te bestellen.

December: Verantwoordelijk voor je eigen straat

De helft van alle Nederlanders voelt zich in belangrijke mate medeverantwoordelijk voor zijn eigen straat; de stijging in voorgaande jaren (19% en 35%) zet zich dus voort. Deze uitkomst is gepresenteerd tijdens het Nationaal Openbare Ruimte Congres van CROW op 12 december 2013. De trend is duidelijk: overheid en bewoners willen hun verantwoordelijkheid voor de buitenruimte steeds meer delen.

Reageer op dit artikel