artikel

Overijsselse energieaanpak

bouwbreed Premium

Achter goede initiatieven staan altijd gedreven mensen, mensen die weten dat ze het verschil kunnen maken door zelf in actie te komen. Een goed voorbeeld was de actie Serious Request van 3FM, waar we zagen welke positieve energie we met elkaar los kunnen maken en wat een prachtig resultaat dat oplevert.

Positieve energie kreeg ik ook bij de plannen voor energiebesparing van de provincie Overijssel, waar ik namens Uneto-VNI nauw bij betrokken ben. Overijssel wil dé proeftuin van ons land zijn voor energiezuinige woningen. Maar wel een proeftuin van fors formaat: de provincie wil de komende twee jaar liefst 10.000 woningen energiezuinig maken. Er is een slimme aanpak gekozen om dat doel te behalen. De provincie heeft samenwerking gezocht met gemeenten én met het bedrijfsleven (installateurs, aannemers) en heeft samen met die partijen een praktisch plan van aanpak opgesteld.

Uitgangspunt van de Overijsselse aanpak is het stimuleren van de vraag naar energiebesparende maatregelen via gemeentelijke energieloketten. Woningeigenaren kunnen terecht bij deze loketten voor informatie over energiebesparing en financieringsmogelijkheden via bijvoorbeeld een premie of duurzaamheidslening. Consumenten die interesse tonen, worden via de energieloketten in contact gebracht met een gekwalificeerde aanbieder. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bedrijfsleven de adviesfunctie en marktbewerking van de gemeentelijke loketten overneemt. Dat wordt gestimuleerd door de opzet van het zogenoemde Kennis- en coördinatiepunt voor de bouw- en installatiesector. Bedrijven kunnen hier terecht voor steun en kennisdeling. De provincie helpt ze toegang te vinden tot de markt van energiebesparing bij particuliere woningeneigenaren.

Provincie en gemeenten kiezen voor een praktische benadering. Dat spreekt ons in de installatiebranche aan. Eén voorbeeld daarvan is Enschede. Deze stad liet een thermoscan uitvoeren vanuit de lucht. Daarop is zichtbaar welke woningen energiezuinig zijn en welke niet. De resultaten zijn zichtbaar op een speciale website waar per huis meteen een analyse van de mogelijkheden voor energiebesparing te vinden zijn.

Als lid van de Adviesgroep ben ik onder de indruk van de daadkracht van vooral de Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk. Hij heeft ervoor gezorgd dat er vanaf deze maand een fonds van 250 miljoen euro beschikbaar komt voor energiebesparing. Dat zet zoden aan de dijk. Woningeigenaren en huurders krijgen dankzij het fonds meer grip op hun energierekening, Overijssel haalt de overheidsdoelstelling van 20 procent duurzame energie in 2020 en er worden nieuwe banen gecreëerd in de bouw- en installatiebranche.

Reageer op dit artikel