artikel

Omgevallen in 2012

bouwbreed

Omgevallen in 2012

In crises vallen altijd drie soorten bedrijven om. De slechte (en daar is niemand rouwig om). De bedrijven die met nieuwe concepten werken (en dat is erg spijtig). En bedrijven die kwalitatief goede producten en diensten aanbieden in specifieke marktsegmenten waar de vraag wegvalt (en dat heet pech).

Ik wil het eigenlijk hebben over de tweede groep van bedrijven. Je ziet het in elke crisis. In een markt met voldoende koop- kracht willen gebruikers best wat meer betalen als daar meer dienstverlening of betere kwaliteitsborging tegenover staat. Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die aan ketenintegratie doen, de keten op zijn kop zetten of voor meer delen van de keten verantwoordelijkheid nemen en die daardoor juist floreerden in een markt waarin prijs niet allesbepalend is. Dezelfde bedrijven komen in een prijsmarkt snel in moeilijkheden, omdat opdrachtgevers kansen zien meer economisch voordeel te verkrijgen (lagere prijzen dus) als de schakels in de keten één voor één worden uitgeperst.

Zoiets overkwam een bedrijf in een vorige crisis dat zich had ontwikkeld tot integrale leverancier van de (betonnen) ruwbouw van een gebouw (van heipalen tot het monteren van muren, plafonds en daken). Het bedrijf had zich nog niet gepresenteerd en comakers opgeroepen zich te melden, of de crisis trok het concept en daarmee het bedrijf uiteen. Datzelfde overkomt nu ook een grote ontwikkelaar, die meer vanuit het beheer van gebouwen en gebieden wilde opereren.

Natuurlijk, de directe aanleiding is altijd de financiële performance die een bedrijf onder druk zet. Vervolgens wordt de bank zenuwachtig vanwege de uitstaande leningen die niet meer worden afgelost en waar minder werkelijke waarde tegenover staat. Maar uiteindelijk zijn het de opdrachtgevers die de bijl in dit type bedrijven zetten. Door (zoals Brabanders dat noemen) voor goeie koop te gaan: goedkoop dus. En dat is verdomd jammer, omdat de sector het juist moet hebben van de nieuwe concepten.

Lenny Vulperhorst, Andersson Elffers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel