artikel

Ketensamenwerking is meer dan een eenmalig project

bouwbreed

Automatiseerder Capgemini vraagt “loonoffer ouderen” (nos.nl, 7 januari 2013). Capgemini vraagt dure (vooral oudere) medewerkers om 10 procent van hun salaris in te leveren. Bestuurder Jeroen Versteeg vindt dat er “scheefgroei” is tussen de salarissen van oudere werknemers en van starters op de arbeidsmarkt. Velen krijgen het gevoel dat er gebruik wordt gemaakt van de economische malaise om de laatste oude zekerheden af te breken.

Ik kan niet anders concluderen dan dat het Gapgemini-voorstel eigenlijk al gemeengoed is in de bouw- en infrasector. In onze sector vertegenwoordigt het menselijk kapitaal een belangrijk deel van de omzet. Tegenwoordig zijn er online marktplaatsen met vraag en aanbod van arbeidskrachten, een soort menselijke veilingen. Van buitenaf oogt het democratisch en voor iedereen zeer toegankelijk, in de kern is het een systeem waarin oude zekerheden al lang niet meer bestaan. Veilingen die de wanhoop van de markt laten zien, doordat hoger opgeleiden met jarenlange ervaring in waarde zijn gedaald tot aan het niveau van de gemiddelde winkelbediende.

Natuurlijk kan conform Anglo-Amerikaans denken gesteld worden dat de markt altijd gelijk heeft. Maar bij het inkopen van producten en diensten wordt soms te veel uitgegaan van winst op korte termijn. Inkopers voelen zich van nature niet betrokken bij wat morgen aan vakmanschap nodig is. Zodra dit uit het oog wordt verloren, zal het tekort aan vakbekwame technici nog sneller toenemen.

Daarom moet de bouw- en infrasector zich realiseren dat ketensamenwerking meer is dan een eenmalig project of een eenmalige uitvraag. Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat we na de economische crisis afhankelijk zijn van niet-Nederlandse bedrijven en technici voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, omdat het eigen vakmanschap tekortschiet.

Reageer op dit artikel