artikel

Kassa

bouwbreed Premium

Is dat even lachen. Hebben ze de commune Veldhoven 16.000 euro boete aan hun veter gelapt omdat een onderaannemer bij een gemeentelijke opdracht twee Bulgaren zonder werkvergunning in dienst heeft gehad.

Het is jammer dat deze ‘jackpot’ niet als alternatieve kerstgratificatie is verdeeld onder de ambtenaren. Hadden ze eindelijk zelf eens kunnen ervaren waar ze over het algemeen genomen mee bezig zijn. Helaas worden deze faalkosten via allerlei belasting- en legesheffingen indirect door Jan met de pet weer opgehoest. In het verleden heb ik als opdrachtgever een vergelijkbare situatie meegemaakt. Als vermeende delinquent werd ik door enkele speurders van de dienst ‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ onderworpen aan een arrogante blik en een belachelijk kruisverhoor. De ‘zwart-wit’ afbeelding die voor mijn neus werd getoverd ging vergezeld met de vraag of ik die man wel eens eerder op de bouw had gezien. In mijn onnozelheid gaf ik als antwoord dat zwarte mensen voor mij allemaal op elkaar leken en dat ik van mening was dat de aannemer het niet prettig zou vinden als een opdrachtgever elke morgen om 7.00 uur aan het hek zou staan om zijn flexschil te controleren. Sterker nog: hij zag die liever helemaal niet komen. Als pleister op de wond werd mij nog medegedeeld dat ik niet alleen de klos was, maar alle betrokken partijen in de meervoudige werkgeversketen. Een snelle rekensom maakte duidelijk dat die bedelarmband goed was voor 37 partijen, die elk beboet werden à 8.000 euro per schakeltje. Kassa! Ik herinner mij nog dat, toen ze weg gingen, ik vroeg of ze ‘s nachts wel goed sliepen met zo’n k-u-t-baantje. Dat de regenten in Den Haag al jaren de weg kwijt zijn blijkt wel uit het feit dat zo’n werkvergunning pas wordt verleend als er geen enkele Nederlander of inwoner uit andere EU-lidstaten beschikbaar is voor het bedoelde werk. Op zich een goede maatregel in een land met meer dan 50.000 werkloze bouwvakkers, zou je denken, maar waarom wel een Pool en geen Bulgaar? Dit jaar worden de beperkingen voor Roemenië en Bulgarije, die in 2007 werden toegelaten tot de EU, opgeheven. In plaats van ‘kassa’ nog meer werklozen. Lang leve Europa.

Harry Verhoeven, Studio Eyckehorst.nl

Reageer op dit artikel