artikel

iProject

bouwbreed

Mijn studie was even breed als ondiep. Ach, wat geeft het; alles wat ik echt moet weten leer ik uiteindelijk wel on the job . Het leuke van die brede studie is dat ik van allerlei vakgebieden een beetje (of eigenlijk erg weinig) weet. Zo leerde ik bij innovatiemanagement over twee typen innovaties: radicaal (de […]

Mijn studie was even breed als ondiep. Ach, wat geeft het; alles wat ik echt moet weten leer ik uiteindelijk wel on the job . Het leuke van die brede studie is dat ik van allerlei vakgebieden een beetje (of eigenlijk erg weinig) weet. Zo leerde ik bij innovatiemanagement over twee typen innovaties: radicaal (de iPad) en incrementeel (steeds weer een iets snellere pc). Boeiend, maar amper nuttige informatie, dacht ik toen, ik ga immers in de uiterst conservatieve bouwindustrie werken. Dat bleek gestoeld op een diepgeworteld vooroordeel en vooral niet de realiteit. Er wordt volop geïnnoveerd! De Noord-Zuidlijn is één groot laboratorium van nieuwe bouwmethoden, we hangen de meest ingewikkelde systemen in een tunnel, om maar eens twee goede voorbeelden te noemen. Daarnaast doen wij, gelukkig, ook veel aan procesinnovatie. Zo komt men van over de hele wereld kijken naar hoe Ruimte voor de Rivier succesvol is door een andere benadering in het waterbeheer. Dan is er natuurlijk ook nog het hele pallet aan ‘projectbenaderingen’ zoals vervlechting, p-d&c en dbfm-light. Wanneer je naar deze innovaties kijkt, gaat het in veel gevallen over het slechten van raakvlakken. Hierdoor lijkt de tendens ontstaan om vraagstukken steeds integraler te benaderen. Afstemming tussen waterveiligheidsmaatregelen en gebiedsontwikkeling? Dan maken we daar één project van. Problemen tijdens de uitvoering door een “slecht” ontwerp? Dan mag de aannemer zelf het ontwerp maken. Een object dat veel te duur is in onderhoud? Dan koppelen we het onderhoud aan de bouw. Allemaal incrementele innovaties, allemaal met een meerdere of mindere mate van succes. Wat me opvalt is dat we één raakvlak niet incrementeel weggeïnnoveerd krijgen: er blijft altijd een moment bestaan waarin het project overgaat naar de markt. Nooit wordt de volledige planstudie gekoppeld aan de realisatie. Ik denk dan ook dat het iProject onder de projecten juist daar een einde aan zal maken. Maar is zo’n radicale innovatie mogelijk in de wereld die grotendeels is dichtgeregeld door wet- en regelgeving, politiek en verwachtingspatronen van omgeving?

Reageer op dit artikel