artikel

Infrabouwers vragen om een duidelijke opdrachtgever

bouwbreed

Ruim een week geleden pleitte een aantal kopstukken uit de infrasector in deze krant voor behoud van deskundigheid bij de overheden. Dat lijkt tegen de stroom in. Immers, de trend in het beleid is juist meer overlaten aan de markt. De drijvende gedachten bij die trend zijn afslanking bij de overheid en tegelijk meer stimulans […]

Ruim een week geleden pleitte een aantal kopstukken uit de infrasector in deze krant voor behoud van deskundigheid bij de overheden. Dat lijkt tegen de stroom in. Immers, de trend in het beleid is juist meer overlaten aan de markt. De drijvende gedachten bij die trend zijn afslanking bij de overheid en tegelijk meer stimulans van creativiteit van de markt. Willen deze ondernemers dit tegenhouden? Gaat het wel om deskundigheid? Vragen ze niet om iets anders? Minister Plasterk stuurt aan op gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Uitleen van personeel tussen gemeenten wordt belast met btw. In de onrust wordt gekrompen en worden bovengemeentelijke shared service centers ingericht. Het clusteren van personeel in die nieuwe samenwerkingsverbanden geschiedt veelal op basis van functies en taken. De logica is per functie te sturen naar personeels-pools van minimale kritieke massa en maximale professionaliteit. Het is een keuze voor de functionele organisatievorm. Die logica volgend worden de infratechnici en inkopers ondergebracht in afzonderlijke groepen. Aangesproken op professionaliteit zal elke groep zich primair richten op de ontwikkelingen in en het oordeel vanuit de eigen beroepsgroep. Aangezien het functiesysteem de functie projectmanager kent, zal ook daar een pool voor gevormd worden. Bedenk: wat men in functies scheidt, moet men in productie bij elkaar brengen. De belangrijkste taak van de projectmanagers is en wordt de inbreng van de interne resources te coördineren, de inschakeling van de marktpartijen te regelen en zorg te dragen voor de afstemming met de burgers. Deze taak zal niet makkelijker worden. De keuze voor deze functionele organisatievorm is verklaarbaar vanuit de druk tot afslanken en de roep om deskundigheid. Als gevolg zal onderlinge afstemming van functies extra tijd en energie vergen. De kans is groot dat de bedrijven en burgers de noodzakelijke interne afstemming zullen ervaren als versnippering, verkokering, twijfel en traagheid. Bedrijven en burgers wensen vooral dat hun vragen snel worden opgelost. Ook in een project wil je dat een opdrachtgever helpt knopen door te hakken. De schaalgroei bij de overheid maakt het mogelijk de deskundigheid te bieden, maar of het ook snel de gewenste duidelijkheid zal bieden? Dat is denk ik waar de infrabouwers om vragen: een duidelijke opdrachtgever.

Reageer op dit artikel