artikel

Nieuwe bank

bouwbreed Premium

Wie googelt onder vastgoedmiljonairs komt op de eerste pagina een frauderende miljonair tegen, vervolgens een die beschuldigd is van een zedenmisdrijf in Ghana en tenslotte een die het doet met een soapsterretje. Maar gelukkig zijn er ook die het vastgoedhart op de goede plek dragen. En die dankbaar zijn dat de sector hen zo rijk […]

Wie googelt onder vastgoedmiljonairs komt op de eerste pagina een frauderende miljonair tegen, vervolgens een die beschuldigd is van een zedenmisdrijf in Ghana en tenslotte een die het doet met een soapsterretje. Maar gelukkig zijn er ook die het vastgoedhart op de goede plek dragen. En die dankbaar zijn dat de sector hen zo rijk heeft gemaakt. Nu de sector in de diepste crisis verkeert van de laatste dertig jaar zijn onconventionele oplossingen nodig. Er is geen geld voor bedrijven om te investeren, terwijl vastgoedmiljonairs dat geld wel hebben. En consumenten krijgen geen hypotheken, terwijl ze wel premies opbouwen waar ze niet aan mogen komen. Juist in een crisis zijn er kansen om de bakens fundamenteel te verzetten. De afgelopen maanden hebben alle vastgoedmiljonairs uit de Quote 500 intensief met elkaar overlegd om een kwart van hun vermogen onder te brengen in een nieuwe Bank. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het zover. Het totale vermogen van de vastgoedmiljonairs in de Quote 500 bedraagt 25 miljard. Daarvan komt ruim 6 miljard terecht in de nieuw te stichten bank. De bank is sterk en voldoet aan alle eisen van Basel 3. De bank heeft als beleid dat alleen duurzame vastgoedprojecten in aanmerking komen voor financiering en dat er sprake moet zijn van coproductie met opdrachtgevers en/of eindgebruikers of consumenten. Co-productie impliceert dat er ook co-financiering is. Er is dan ook direct sprake van een multiplier. Met pensioenfondsen is bovendien overleg gestart dat woonconsumenten hun gespaarde premie via de Bank mogen beleggen in hun eigen project. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap.

Reageer op dit artikel