artikel

ingenieurs Wetten en praktische bezwaren

bouwbreed Premium

Nederland is geen land van revoluties. Veranderingen gaan bij ons altijd langzaam. Dat verklaart waarom de invoering van stevige nieuwe wetgeving geheid gepaard gaat met verzet. Zo lang ik meeloop in het openbaar bestuur is dat altijd zo geweest. We zien het nu weer gebeuren rond de Omgevingswet.

Het leek zo mooi: regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen, zodat alle betrokkenen – burger, bedrijf, bestuur – er hun voordeel mee kunnen doen. Maar nu rijzen twijfels en praktische bezwaren: hoe zit het precies met die omgevingsverordening? Is die niet te star? Kost de invoering niet te veel werk? Verliezen gemeenten niet de controle over ruimtelijke ontwikkelingen? En had het vaak bekritiseerde bestemmingsplan toch niet zijn voordelen? Die twijfels zijn begrijpelijk.

Dit is de grootste juridische veranderingsoperatie na de Tweede Wereldoorlog, op de herziening van het Burgerlijk Wetboek na. Maar dat mag ons niet tegenhouden. Nederland is geen land van revoluties, maar we brengen soms wel revolutionaire gedachten voort. De Omgevingswet hoort daarbij. Voor mij is het een van de beste ideeën die het kabinet Rutte-I heeft voortgebracht. Dankzij de Omgevingswet zal het gemakkelijker worden om de dingen te doen die écht nodig zijn. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen. Of de aanleg van windmolenparken. De samenhang tussen verschillende activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur wordt groter. Besluitvorming gaat sneller en beter. De wet schept kansen om organische gebiedsontwikkeling en de verduurzaming van onze economie vleugels te geven.

Het nieuwe is niet per se beter dan het oude, maar in dit geval is het wél zo. Eén raadsbesluit kan straks een discussie van tien jaar overbodig maken. De omgevingsverordening kan daarbij net zo flexibel zijn als het bestemmingsplan in de praktijk intussen is geworden. Veel bezwaren van de gemeenten zullen kunnen worden ondervangen, of ze worden juist door de nieuwe wet weggenomen. De VNG kan haar zegeningen tellen. Het werk dat de afgelopen jaren in bestemmingsplannen is gestoken, is niet voor niets geweest.

Integrale wetgeving voor de leefomgeving is vanuit duurzaamheidsoogpunt van groot belang, daar zijn we het allemaal over eens. Laten we daarom het intensieve wetgevingsproces rond de Omgevingswet nu doorzetten, zodat er een solide wetsontwerp op tafel komt. Dan kunnen we beslissen op basis van de feiten, en niet op grond van angst voor het onbekende.

Reageer op dit artikel