artikel

ingenieurs: Social return is niet uitvoerbaar

bouwbreed

Een lovenswaardig streven: social return on investment (SROI). Echter, in de huidige opzet niet uitvoerbaar voor ingenieursbureaus.

De overheid kan bij aanbestedingen bedrijven verplichten een deel van de opdrachtsom te besteden aan het in dienst nemen van mensen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor zouden deze mensenrelevante werkervaring kunnen opdoen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verminderen. Een nobel streven, maar onwerkbaar bij de inhuur van ingenieursbureaus. Allereerst is gebleken dat er nauwelijks geschikte kandidaten in de kaartenbakken van het UWV te vinden zijn. Ingenieursdiensten zijn hoogwaardige, technische diensten, waarvoor specialistische kennis op hbo- en universitair niveau vereist is. De opzet van de SROI is echter zodanig generiek dat hiermee geen rekening kan worden gehouden.

NLingenieurs heeft het gevoel dat niemand durft te zeggen dat we met de gekozen opzet de verkeerde kant opgaan. Al in 2009 zei Camiel Eurlings, als minister van Verkeer en Waterstaat, er niets voor te voelen om langdurig werklozen via aanbestedingen aan een baan of ervaring te helpen. Desondanks wordt het doorgedrukt.

Niemand is tegen het helpen van mensen die lastig aan een baan komen. Maar het systeem moet wel praktisch uitvoerbaar moet zijn, zodat de investering rendement kan opleveren voor de personen in kwestie, de overheid en de bedrijven.

SROI blijft zeker mogelijk, ook bij ingenieursbureaus, maar dan wel op een andere manier. Beoordeel ingenieursbureaus op hun integrale personeelsbeleid met daarin expliciete aandacht voor minderheidsgroepen. Kijk daarnaast naar de mogelijkheden in hun algemene bedrijfsvoering en niet alleen op basis van één project. Kijk naar hun beleid voor de diensten die ingenieursbureaus inhuren, zoals drukwerk en schoonmaak.

De leden van NLingenieurs voldoen aan de gedragscode van de branche en omarmen hiermee mvo expliciet. Daarbij voeren de ingenieursbureaus ook het beleid om mensen met een arbeidsmarktachterstand in dienst te nemen. Deze medewerkers tellen bij SROI echter ineens niet mee bij een project. Dus overheid: staar je niet blind op social-return percentages, laat deze onwerkbare opzet los en zorg voor een beleid dat aansluit bij de praktijk. Dat betekent eerst zorgen voor meer werk, meer banen en een fatsoenlijke prijs voor ingenieursdiensten. Zo creëer je de gelegenheid om werkelijk wat te doen aan de volle kaartenbakken van het UWV.

Reageer op dit artikel