artikel

Aansprakelijkheid voor gevolgschade bij kabelschade

bouwbreed Premium

Bij kabelschade kan behalve van directe schade (reparatie kabel) sprake zijn van gevolgschade. Het Hof Leeuwarden kreeg recent te oordelen over aansprakelijkheid voor gevolgschade (arrest van 25 september 2012 (LJN BX9123)).

Medewerkers van de provincie Friesland veroorzaakten bij het plaatsen van verkeersborden schade aan een elektriciteitskabel. Hierdoor was de stroomtoevoer naar een palingkwekerij onderbroken. Het gevolg was dat de installatie van de palingkwekerij was uitgevallen. Dit leidde tot sterfte van de glasaal.

Het Hof acht de provincie aansprakelijk voor de schade, maar laat 50 procent van die schade voor rekening van de palingkwekerij.

Voorafgaand aan de werkzaamheden verrichtten de medewerkers van de provincie met behulp van een kabelzoeker onderzoek naar de locatie van aanwezige kabels. Het Hof achtte dit onderzoek echter niet adequaat, omdat de medewerkers een niet goed werkende kabelzoeker (een accu die onvoldoende geladen was) hadden gebruikt. Het Hof oordeelde dit als onzorgvuldig, voor welk handelen de provincie aansprakelijk is.

De provincie stelt dat de schade het gevolg is van de slechte onderhoudstoestand van de installatie van de palingkwekerij, en de schade daarom niet aan de provincie kan worden toegerekend. Het Hof oordeelt dat de schade wel degelijk aan de provincie kan worden toegerekend. De schade (sterfte van de glasaal) staat volgens het Hof niet in een te ver verwijderd verband van de fout van de provincie.

Wel slaagt een beroep van de provincie op eigen schuld (artikel 6:101 BW). Naar het oordeel van het Hof was de installatie, mede vanwege de afwezigheid van een reservepomp, op het moment van de stroomuitval ongeschikt en daarmee gebrekkig. De gebrekkige installatie wordt de palingkwekerij toegerekend.

Het Hof meent dat de stroomonderbreking en het gebrek aan de installatie in gelijke mate hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Op grond daarvan verdeelt het Hof de schade tussen partijen op basis van 50-50 procent.

Met deze uitspraak wordt bevestigd dat gevolgschade al snel aan de veroorzaker wordt toegerekend. Met een beroep op eigen schuld kan de veroorzaker mogelijk wel onder betaling van de (gehele danwel gedeeltelijke) gevolgschade uitkomen.

Reageer op dit artikel