artikel

Zon maakt stoom op nieuwe collector

bouwbreed

Heet water en zelfs stoom zeggen onderzoekers van de Amerikaanse Rice University te maken met hun nieuwe zonnecollector.

De installatie vangt zonnewarmte op met nanokleine metaal- en koolstofdeeltjes. Het systeem zet via een paraboolspiegel de zonne-energie om met een rendement van 24 procent. De onderzoekers slaan hiermee een nieuwe richting in de thermische zonnetechnologie in. Het geheim zit in de afmetingen van de deel-tjes. Die zijn kleiner dan de golflengte van licht en daardoor vrijwel direct zo heet dat ze water om zich heen zo kunnen verhitten dat stoom ontstaat. De praktijk leert dat zij in het water blijven en niet met de stoom verdwijnen.

Reageer op dit artikel