artikel

Wetenschap Geen rem op proces juridisering

bouwbreed

Aanbesteden lijkt toch niet zo ingewikkeld. De kern is: hoe stimuleer je partijen een voor jou passende aanbieding te maken en hoe kies je uit meer aanbieders één partij met wie je dan een contract sluit. De uitkomst is voor allen voorspelbaar.

Er wordt één aanbieder gekozen. De anderen worden bedankt. Om dit proces in goede banen te leiden zijn regels nodig. Aan die regels wordt al decennia doorlopend gesleuteld. De tot nu toe laatste variant van die aanbestedingswet ligt momenteel ter visie bij de Raad van State. Deze nieuwe versie houdt de gemoederen bezig. De status en effecten van de ‘bijbehorende’ Proportionaliteitsgids roept vragen op. Het zijn de Tweede Kamer en het mkb die aandringen om meer kleine opdrachten.

Onderzoek van Marcel Metze geeft aan dat de lagere overheden liever minder opdrachten – en dus grotere opdrachten – aanbesteden. De reden is menskracht. Dat laatste is begrijpelijk vanuit de politieke ambitie naar een kleinere overheid, dan moet je het met minder ambtenaren doen. Ambtenaren kunnen de komende periode hun borst nat maken als het gaat om aanbesteden.

Eenvoudiger lijkt het er niet op te gaan worden. Als het wel eenvoudiger gaat worden, dan is het toch wonderlijk dat er meer een meer juridische tekst nodig is om het eenvoudig uit te leggen.

Voorlopig lijkt er geen rem op dit proces van juridisering van het aanbestedingstraject. De tragiek is dat diegenen die hun wensen via de regels willen bereiken niet zelden verrast worden door het tegendeel. Ooit was er onduidelijkheid over de status van ‘alternatieven’ in aanbiedingen. De sector wenste dat de aanbesteder hierover vooraf duidelijkheid gaf. Vervolgens werden ‘alternatieven’ is meer dan 90 procent van de gevallen uitgesloten. Een pyrrusoverwinning dus. Ook nu is de kans groot dat de vraag om kleinere opdrachten – hoe sympathiek ook – tot het tegendeel zal leiden. De toegevoegde ingewikkeldheid zal het aanbesteden voor de aanbesteder tijdrovender maken. Het zal ook de roep om professionalisering van inkoop bij de gemeentes versterken.

Gevolg: druk tot schaalvergroting van gemeenten en van inkoop over gemeenten. Kan de mkb-aanbieder mee in deze professionalisering van de overheidsaanbesteder? Als we doorgaan met de juridisering van de aanbesteding wie wint er dan uiteindelijk nog?

Reageer op dit artikel