artikel

wetenschap: Duurzame infrastructuur

bouwbreed Premium

Net zoals ISO-normen de kwaliteitszorg bevorderden, moeten beoordelingsinstrumenten voor CO 2 -prestaties de duurzaamheid van infrastructuur vergroten. Uitdaging voor de bouw: standaarden zorgen voor een level playing field, maar innovatie gedijt het best bij voldoende vrijheid.

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het maatschappelijk verkeer. Dat geldt uiteraard ook voor de bouwsector, die 2 procent van de nationale CO 2 -uitstoot voor zijn rekening neemt en verantwoordelijk is voor een kwart van alle wegverkeer. Bouwmaterialen zitten bovendien vol grondstoffen en energie. Geen wonder dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de sector onlangs met elkaar in debat gingen over wat er nodig is voor een duurzame infrastructuur. Dat gebeurde tijdens de Innovatietafel Infrastructuur. Voor een duurzame infrastructuur zijn prikkels nodig. Net als prijs en kwaliteit moet je duurzaamheid goed meenemen in een aanbesteding. Een goed voorbeeld is de CO 2 -prestatieladder van ProRail, een instrument dat aannemers stimuleert hun voetafdruk te verkleinen. In feite beoordeelt dit bedrijven of ze hun milieumanagement op orde hebben. Willen ze hun slaagkans vergroten, dan moeten aannemers hun interne processen verbeteren, het aantal verkeersbewegingen verminderen en toezien op het materiaal- en energiegebruik van toeleveranciers. Een tweede voorbeeld is DuboCalc, dat is ontwikkeld door Rijkswaterstaat en meet/berekent de milieubelasting van (voorgenomen) projecten. Wil een instrument waarmee de opdrachtgever de duurzaamheid beoordeelt echt effectief zijn, dan is standaardisatie essentieel. Alleen als CO 2 – en duurzaamheidsprestaties eenduidig meetbaar zijn en altijd op dezelfde manier worden beoordeeld, is er sprake van een level playing field. Hierbij is wel de vraag of innovaties voldoende meetellen.

Een aannemer die dankzij led-verlichting op de bouwplaats minder elektriciteit gebruikt, ziet dat ook terug in zijn portemonnee. Maar hoeveel geld bouwondernemers ook kunnen besparen, de sector moet er alert op zijn dat duurzaamheidsstandaarden geen belemmering vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Want als CO 2 -arm asfalt niet in praktijk kan worden gebracht omdat er nog geen meet- en beoordelingsinstrumentarium voor is, keert de wal het schip. Mijn devies luidt dan ook: daag de duurzaamheidsstandaarden regelmatig uit, zodat er voldoende ruimte is voor onverwachte innovaties.

Reageer op dit artikel