artikel

Weinig aandacht voor profijt energielabel

bouwbreed Premium

De discussie over het energielabel voor woningen sleept zich al jaren voort. Daarbij gaat het meestal om de kosten, de opbrengsten van het label komen nauwelijks aan bod. Toch zijn die er wel degelijk. Helaas bleek vorige week in de Tweede Kamer dat ook een belangrijk deel van onze volksvertegenwoordigers geen oog heeft voor de positieve effecten en het verplichte label bij overdracht van de woning wegstemde. Volgens Marcel Engels is dat een gemiste kans.

De Tweede Kamer brengt met dit besluit minister Blok (wonen)ernstig in verlegenheid. Het energielabel is namelijk onderdeel van Europese regelgeving die in andere lidstaten al lang is ingevoerd. Door de regels niet over te nemen, riskeert onze overheid een boete van 260.000 euro per dag, ofwel 90 miljoen euro op jaarbasis. Voor dat bedrag kan de bouw- en installatiebranche zeker 10.000 woningen energiezuinig maken, maar dat terzijde.

Belang

Het gaat echter in essentie niet om de vraag of wij wel voldoen aan de Europese regels, maar om welk belang wij hechten aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. De overheid zet stevig in op energiebesparing in de gebouwde omgeving, en dat is terecht. Gebouwen en woningen in ons land verbruiken namelijk nog altijd te veel energie, maar liefst 40 procent van ons totale energieverbruik om precies te zijn. Dat percentage kan drastisch omlaag.

Er is veel winst te behalen door onze bestaande woningvoorraad nu echt aan te pakken. Daarbij zouden wij ons primair moeten richten op de bijna vijf miljoen woningen in ons land die dateren uit de jaren tachtig of eerder. Veel van die woningen zijn slecht geïsoleerd en verbruiken daardoor meer energie dan nodig is. Het energielabel helpt om het besparingspotentieel in die woningen duidelijk in beeld te krijgen én woningbezitters aan te zetten tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

De weerstand in de Tweede Kamer rond het energielabel staat in schril contrast met het gemak waarmee onze volksvertegenwoordiging heeft ingestemd met bijvoorbeeld de verstrekkende maatregelen rond hypotheekverstrekking. Dat is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk, want laten we eerlijk zijn: de impact van de verplichte invoering van een annuïteitenhypotheek is vele malen groter dan de kosten van de afgifte van een energielabel die zo’n 200 euro bedragen. Dit bedrag verdwijnt bovendien niet in een zwart gat. Dankzij het label worden woningbezitters zich bewust van de mogelijkheden om energie te besparen en nemen zij op basis daarvan maatregelen. Zo verdienen zij de kosten van de labelopname in een paar maanden tijd alweer terug in de vorm van een veel lagere energierekening. In de discussies rond het energielabel worden de opbrengsten van het energielabel nauwelijks belicht. Toch zijn die er wel degelijk. Uit recent onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat maar liefst 20 procent van de Nederlanders zich zorgen om de betaalbaarheid van hun energierekening. Dit percentage zal met de verwachte prijsstijging van gas en elektra de komende jaren alleen maar toenemen. Het energielabel is een prima instrument om de energierekening van grote groepen Nederlanders ook op de langere termijn betaalbaar te houden. Het label kan bovendien bijdragen aan een betere verkoopbaarheid van woningen. Onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Maastricht toont aan dat een gelabelde woning gemiddeld 24 dagen sneller wordt verkocht dan een woning zonder label. Bovendien blijken kopers gemiddeld 6000 euro meer te willen betalen voor een gelabelde woning.

Onvermijdelijk

Het is te onvermijdelijk dat het energielabel op termijn weer onderwerp van bespreking wordt in de Tweede Kamer. Het is te hopen dat de voordelen dan wel uitgebreid aan de orde komen. Als ondernemers in de installatiebranche zijn en blijven wij optimistisch over de mogelijkheden die het label ons te bieden heeft. Het label is goed voor het milieu en voor onze portemonnee. Bovendien levert het label straks veel werkgelegenheid op in de groene economie. En daar profiteren we in de toekomst allemaal van.

Ir. Marcel Engels

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel