artikel

Nieuwe tijd vraagt om andere kijk op waarde

bouwbreed

Ondanks dat de bouwsector zich in Nederland in zwaar weer bevindt, zijn de kansen ongekend. Technologie, globalisering, demografie en levensduur, samenleving en energiebronnen zijn de vijf krachten die maatschappelijke veranderingen gaan veroorzaken. Volgens Menno Lammers en Pieter van der Zwet is een ander perspectief nodig om deze kansen te verzilveren.

De bouwsector moet transsectoraal gaan (samen) werken en gevoel ontwikkelen voor maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Met alleen procesefficiency komen we er niet. Het ontwikkelen van value cases – waar het optimaal creëren van maatschappelijke waarde voor de lange termijn centraal staat – is de toekomst.

In het artikel ‘Verleg focus naar levensduurdenken’ van 7 september 2011 in Cobouw werd al gesteld dat het vasthouden aan groei denken niet meer kan. De bouwsector is inmiddels druk bezig met het optimaliseren van het verleden, maar sorteert niet of nauwelijks voor op de toekomst. We zijn geneigd de brokstukken van de crisis bij elkaar te zoeken, alles aan elkaar te lijmen en het oude systeem te restaureren. De fundamentele gebreken van ons economisch stelsel kunnen verklaard worden vanuit verstoorde relaties tussen de onderdelen van dit systeem.

Nieuwe oplossingen

Business en de samenleving hebben te lang tegenover elkaar gestaan.

De aandacht moet zijn gericht op waarde in plaats van (financiële) groei. Oscar Wilde deed ooit de uitspraak: Nowadays people know the price of everything and the value of nothing . We zijn op weg naar een nieuwe tijd die vraagt om een andere kijk op waarde en om nieuwe oplossingen. Waarde niet alleen gedefinieerd vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit economisch, technisch, sociaal maatschappelijk en ecologisch perspectief.

In het boek ‘De werkrevolutie’ beschrijft Lynda Gratton (London Business School) vijf krachten die maatschappelijke veranderingen (gaan) veroorzaken: technologie, globalisering, demografie en levensduur, samenleving en energiebronnen. De exponentiële toename van technologische capaciteit, miljarden mensen die 24 uur per dag met elkaar verbonden zijn, kostenbesparende innovaties, verdere verstedelijking, opkomst van de generatie Y in organisaties, verlenging van het productieve leven, herschikking van families, steeds minder vertrouwen in instituties, stijgende energieprijzen, voortdurende productiviteitsgroei en toename van sociale participatie zijn slechts enkele invloedrijke krachten. De bouwsector vormt als het ware het middelpunt waarin in deze krachten samen komen. Ondanks dat de sector zich in Nederland op dit moment in zwaar weer bevindt, zijn de toekomstige kansen met het oog op deze ontwikkelingen ongekend. Om deze kansen te kunnen verzilveren is echter een ander perspectief nodig, een ander uitgangspunt om naar objecten en haar omgeving te kijken.

Missie

Om deze missie te realiseren is ondernemerschap, het aangaan van transsectorale allianties, maatschappelijke sensitiviteit en een andere kijk op waarde noodzakelijk. Alleen met deze competenties blijft de sector zelf in staat om vorm te geven aan haar toekomst.

Menno Lammers (Vernieuwing Bouw)

Pieter van der Zwet (KPMG)

Reageer op dit artikel