artikel

Kosten brandveiligheid parkeergarage te hoog

bouwbreed

Het overleg in de Tweede Kamer over bouwregelgeving en brandveiligheid dat vandaag zou worden gehouden, is uitgesteld. Wat niet op de agenda stond – maar er nu dus alsnog op kan – is de brandveiligheid van parkeergarages. Volgens Bram Kersten zijn de eisen die worden gesteld nog altijd onnodig zwaar. De kosten om eraan te voldoen, zijn soms zo hoog dat de haalbaarheid van een project er zelfs door in gevaar kan komen.

Tot 2003 werden er geen wettelijke eisen gesteld aan de omvang van brandcompartimenten van parkeergarages. In de praktijk werd gebruikgemaakt van het boek ‘Een brandveilig gebouw bouwen’ waarin compartimenten tot 5000 vierkante meter waren toegestaan. Dat functioneerde prima. Sinds 2003 stelt het Bouwbesluit voor nieuwe garages echter een bovengrens van 1000 vierkante meter. Die eis heeft verstrekkende gevolgen: de meeste garages zijn namelijk groter zijn dan 1000 vierkante meter en passen daarmee dus niet direct binnen de regelgeving van het Bouwbesluit.

Niet wenselijk

Een fysieke opsplitsing van een garage in compartimenten is uit oogpunt van sociale veiligheid niet wenselijk. Daarom hebben lokale overheden en de brandweer de afgelopen jaren zelf een groot aantal richtlijnen ontwikkeld waaraan alternatieve oplossingen moeten voldoen. Ook werd de conceptrichtlijn van het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) vaak ‘verplicht’, hoewel ook deze geen wettelijke status heeft. Al deze regels en richtlijnen stellen dat er in parkeergarages groter dan 1000 vierkante meter bij brand extra ventilatie nodig is om rook af te voeren.

Extra ventilatie zorgt er in de praktijk echter niet altijd voor dat de brandweer een brand ook daadwerkelijk beter kan blussen. De regel is gebaseerd op de fysieke inzet van brandweermensen, terwijl de brandweer die inzet juist steeds verder wil beperken. Daarbij is een kenmerk van een parkeergaragebrand dat die altijd heel lokaal is. Nooit staan plots meerdere auto’s verspreid door de garage in brand. Vluchten is relatief eenvoudig. Het enige nadeel van grotere brandcompartimenten is dat er ook meer schade kan ontstaan.

Wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid is er primair voor – het woord zegt het al – de veiligheid van personen. Ook bij een groter brandcompartiment zonder extra ventilatie is die gegarandeerd. De extra eisen die worden gesteld, hebben in de praktijk vooral een schadebeperkende werking. Inmiddels heeft ook de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) vastgesteld dat de LNB-richtlijn eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft en roept de veiligheidsregio’s op de richtlijn niet meer te gebruiken.

Inmiddels is daardoor nu onduidelijk op welke manier grotere garages moeten worden beoordeeld. Leveranciers van brandventilatie- en sprinklersystemen zijn inmiddels in dit gat gesprongen en verkopen hun producten als ‘de veiligste oplossing’. Gevolg hiervan is dat overheden steeds vaker deze relatief dure systemen voorschrijven. En hoewel ze uiteraard een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de schade, doen ze hoegenaamd niets voor de veiligheid van personen, waar het de overheid nu juist om te doen is.

Beperking

Het gaat te ver om helemaal geen beperking te stellen aan de omvang van brandcompartimenten. Maar het zou al veel schelen als de huidige grens van 1000 vierkante meter in het Bouwbesluit wordt opgetrokken naar 2500 vierkante meter, zoals eerder ook voor industriefuncties is gebeurd. Een zeer groot deel van de nieuw ontwikkelde parkeergarages zal hierdoor binnen het Bouwbesluit vallen, waardoor de huidige onduidelijkheid voor deze categorie wordt opgelost.

In ieder geval zou dat een einde betekenen aan de forse investering in technische systemen die nu door de overheid wordt opgelegd. Ontwikkelaars, eigenaren en verzekeraars kunnen dan voortaan zelf besluiten of zij wel of niet een risico op mogelijke extra schade willen lopen.

Ir. Bram Kersten

Senior adviseur bij advies- ingenieursbureau LBP/Sight

 

Reageer op dit artikel