artikel

Ketenintegratie 3.0

bouwbreed

Ketenintegratie is naast ‘lean’ en ‘duurzaam’ wellicht een van de meest gebezigde termen in de bouw.

Helaas neemt vaak ook de waarde van iets af als men het heel vaak heeft gehoord. Toch zijn deze bewegingen in de bouw van groot belang.

Ook in de verzekeringsbranche is men steeds meer op zoek naar welke stappen in de keten daadwerkelijk nodig zijn en waarde toevoegen in de keten.

Gisteren vond een bijeenkomst plaats inzake publiek-private samenwerking (pps), georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars. Over deze vorm van samenwerking is bij verzekeraars nog relatief weinig bekend terwijl deze steeds vaker voorkomt. Het verbond vroeg mij om via Young InSurance wat jongeren te ‘leveren’ voor deze bijeenkomst. Op mijn verzoek of leden van De NieuwBouw ook aanwezig konden zijn, werd helaas negatief beantwoord. Er was alleen plek voor mensen uit de verzekeringsbranche.

Jammer, want juist hier zou de ketenintegratie grote voortgang kunnen boeken, door opdrachtgever, -nemer en facilitator bij elkaar te brengen.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het omgaan of beter gezegd het in de kiem smoren van bouwgeschillen. Mijn collega-experts geven vaak aan dat hier nog een hoop valt te winnen.

En dat zeggen zij niet alleen, ook verzekeraars en advocaten geven aan dat heel veel zaken al opgelost kunnen worden zonder dat hier een advocaat aan de pas hoeft te komen.

Zo kan bij een schademelding in de fase voorafgaand aan een aansprakelijkheidsstelling in veel gevallen al in conclaaf worden gegaan met een verzekeraar of een bemiddelend expert.

Advocaten komen in hun praktijk veel zaken tegen die tot een aansprakelijkheidstelling hebben geleid doordat er in het voortraject onvoldoende is gecommuniceerd tussen verzekeraar, intermediair, verzekerde en wederpartij. Zaken blijven lang liggen, de verhoudingen komen onder druk te staan en kleine problemen worden grote problemen.

De markt als geheel dient voelsprieten te ontwikkelen om vroegtijdig dreigende conflicten te detecteren. De schakels tussen verzekerde en verzekeraar, waaronder intermediair en expertisebureaus dienen daarbij hun toegevoegde waarde nog meer te tonen.

Men moet nog meer dan nu met elkaar in conclaaf. Over ketenintegratie, duurzaamheid en lean voor mijn part, maar met name over de eindklant en toegevoegde waarde.

Reageer op dit artikel