artikel

Installatie Fraaie start voor minister Blok

bouwbreed Premium

Door het tumult rond de inkomensafhankelijke zorgpremie dat het nieuws de afgelopen weken domineerde, zou je bijna vergeten dat er ook goede berichten uit Den Haag kwamen. Voor het eerst in lange tijd is namelijk een kabinet aangetreden dat kiest voor duurzame groei en daarmee niet alleen oog heeft voor het milieu, maar ook voor het versterken van onze economie op de lange termijn.

In de gebouwde omgeving zijn er grote kansen, maar dan moeten wel de financieringshobbels worden weggenomen. Een nationaal fonds voor energiebesparing is dé oplossing.

Ons land staat de komende jaren voor ingrijpende hervormingen. Het regeerakkoord laat zien dat een aantal van de maatregelen pijnlijk is voor grote groepen in onze samenleving. Neem bijvoorbeeld de ingrepen in de sociale zekerheid, in de zorg en op de woningmarkt. Er zijn echter ook thema’s die minder de aandacht trekken, maar die op de langere termijn minstens zo belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Onze energievoorziening is daar misschien wel het beste voorbeeld van.

Rutte II tekent voor een revolutionaire omslag: het is het eerste kabinet dat streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Om het eerste tussendoel te bereiken, 16 procent duurzame energie in 2020, neemt het kabinet de komende vier jaar een aantal maatregelen, zoals uitbreiding van de SDE+ regeling en het sluiten van nieuwe Green Deals. De meest effectieve maatregel, een nationaal fonds voor energiebesparing, lijkt echter bij voorbaat al te sneuvelen.

Waarom is zo’n fonds voor energiebesparing zo belangrijk? Er zijn grote groepen consumenten die nu graag zouden investeren in energiebesparende maatregelen maar waarvoor de financiering het grote obstakel is. Ze beschikken simpelweg niet over voldoende geld en kunnen dit ook niet lenen bij banken die de kredietkraan momenteel juist verder dichtdraaien . Het energiebesparingsfonds zorgt ervoor dat consumenten straks wél tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen en zo hun huizen kunnen isoleren of een energiezuinige cv-ketel of zonnepanelen kunnen aanschaffen.

Installateurs of aannemers kunnen straks voor hun klanten een lening aanvragen via het energiebesparingsfonds en zijn op die manier verzekerd van betaling. De consument ziet zijn energierekening dalen dankzij de energiebesparende maatregelen, maar zijn energierekening blijft nog op het oude niveau. Van het verschil wordt rente en aflossing op de lening betaald.

Hulp van de overheid is onontbeerlijk om het energiebesparingsfonds van de grond te krijgen. Het effect is groot: dankzij het fonds kunnen wel een miljoen woningen energiezuiniger worden gemaakt en krijgt de bouw- en installatiebranche weer wat wind in de zeilen. Dat zou minister Blok die energiebesparing in de gebouwde omgeving in zijn portefeuille heeft als muziek in de oren moeten klinken. Een fraaiere start van zijn ministerschap kan hij zich niet wensen.

Reageer op dit artikel