artikel

Ingenieurs: Komt het (vast) goed?

bouwbreed

Maandag stond het nieuwe kabinet op het bordes. Geen minister van bouw of energie; wel een van wonen (Stef Blok). Hiermee geeft het kabinet aan dat wonen voor de economie een belangrijke topic is. Maar waar is de aandacht voor het andere vastgoed?

In het regeerakkoord komen verschillende maatregelen voor ‘wonen’ naar voren. De plannen voor de woningmarkt op het gebied van het aanpakken van de hypotheekrente en het marktconform huren geeft zekerheid voor huizenbezitters en kopers. Echter, het afromen van de vermogenspositie van corporaties gaat ervoor zorgen dat er beduidend minder wordt geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen, en nog veel minder in nieuwbouw. De gewenste doorstroom komt dan ook niet tot stand zoals duidelijk betoogd in het laatste BouwPoort-debat. Corporaties zouden juist de (bouw)economie de benodigde impuls kunnen geven.

Verder wordt er in het regeerakkoord met geen woord gerept over de leegstand in het zakelijk vastgoed. Bij kantoren is het bestand van leegstaande kantoorruimten het afgelopen halfjaar met bijna 7 procent toegenomen. In Nederland staat nu meer dan 15 procent van de kantorenvoorraad leeg. De oplossing is niet eenvoudig; er is weliswaar een convenant met alle partijen maar het belangrijkste onderdeel daarvan, het sloopfonds, lijkt ter ziele. Toch zal de nationale overheid er regie aan moeten gaan geven, vooral op het gebied van herbestemming en regelgeving.

Het tweede leegstandprobleem is die van winkels. Ook hier staat bijna 7 procent structureel leeg. Staan kantoren vaak op plekken waar ‘burgers’ er geen last van hebben, winkels geven een stad sfeer en leegstaande winkels zorgen al snel voor verpaupering. Ook hier geldt: regie en beleid is er nodig, voor de problemen van nu en om in de toekomst niet weer in dezelfde valkuil te vallen.

Dit kabinet probeert veel problemen ‘integraal’ te benaderen, maar op het gebied van vastgoed zie ik de integraliteit nog niet terug. Voorlopig wijzen de plannen niet in een intentie om de bouwsector te gebruiken om de economie weer aan te slingeren. Rutte II zal meer moeten doen dan alleen zorgen voor ‘wonen’; herbestemmen, renoveren en bouwen van duurzaam vastgoed is broodnodig.

 

Ed Nijpels

Voorzitter NLIngenieurs

Reageer op dit artikel