artikel

Focus verleggen naar bestaande stad

bouwbreed Premium

Tot 2015 zal de woningbehoefte in grote delen van Nederland nog stijgen. Drie bestuursleden van het netwerk Stedelijke Ontwikkeling verwachten dat daarna de vraag afneemt en dat in grote gebieden krimp zal ontstaan.

Er zal naar verwachting minder behoefte zijn aan eengezinswoningen en de vraag naar appartementen zal toenemen. De krimp treft straks grote delen van Nederland, met uitzondering van het noorden en midden van de randstad. Er zijn maar drie regio’s in Nederland waar de woningbehoefte blijft groeien: Amsterdam, Leiden en Utrecht. Op andere plekken zijn vooral kwalitatieve ingrepen nodig. Ingrepen die moeten zorgen dat het woningaanbod blijft aansluiten aan de veranderende behoefte van een sterk vergrijzende samenleving. Ingrepen die moeten blijven zorgen voor aantrekkelijke woon- en ontmoetingsplekken, voor een concurrerend economisch milieu.

Zorgen

Die opgave is nog lang niet overal doorgedrongen. De krimp baart ons zorgen: niet de trend op zich, maar wel de manier waarop er mee wordt omgegaan. Veel gemeenten baseren hun groeibehoefte nog steeds op te optimistische prognoses. Ondanks signalen en waarschuwingen. Wij pleiten voor een nog grotere terughoudend in de ontwikkeling van uitbreidingsgebieden. Een terughoudendheid in de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden, ook als de economie weer aantrekt. De focus moet verlegd worden naar de bestaande stad. Door krimp niet alleen als bedreiging te zien ontstaan er nieuwe kansen. Zo is een gemeente als Haarlem niet alleen een aantrekkelijke woongemeente, maar het is ook een stad die jaren van krimp achter zich heeft. Het kan dus. Investeren in kwaliteit is hier het sleutelbegrip.De huidige verschuivingen en trendbreuken zijn hoopvol, maar de echte omslag moet nog plaatsvinden. Gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en bouwers zullen hun strategie nog echt moeten wijzigen. Er moet weer een perspectief worden geschetst. De uitvoering van het woonakkoord, wonen 4.0, is hier een cruciale maar ook hele hoopvolle eerste stap in. Er moeten de komende tijd nog belangrijke stappen worden gezet en antwoorden gevonden. Het moet niet blijven bij mooie vergezichten. Er moeten ook nieuwe verdienmodellen worden uitgewerkt. De samenwerking tussen partners moet worden vormgegeven. Een intensiever samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars, corporaties en particuliere woningbezitters. Met een veel kleinere maar ook meer uitnodigende rol voor de overheid. Daar willen wij over in gesprek gaan.

Forse opgave

Het succesvol realiseren van de Strategische agenda van stedelijke ontwikkeling kan ons land veel opleveren, maar is tegelijkertijd een forse opgave. Een opgave waar we nu meer dan ooit gezamenlijk – markt, overheid en maatschappelijk middenveld – voor aan de lat staan. De kunst om veranderingen te bewerkstelligen ligt voor ons steeds meer in het volgen van waar de gezamenlijke energie van onze partners en onszelf zit. Vanuit die energie ontstaat samenwerking en van daaruit uiteindelijk ook vertrouwen om samen mooie dingen te realiseren. Hiervoor moet het paradigma dat de overheid van alles bepaalt en regelt omver. Maar deze is niet zomaar verdwenen en tegelijkertijd zit iedereen op iedereen te wachten. Hoe gaan we deze impasse doorbreken? Wij kijken graag eerst naar onszelf en delen ons beeld van de rolverschuiving die ons als gemeenten noodzakelijk lijkt. De rollen normeren, controleren en investeren worden wat ons betreft steeds minder belangrijk en opportuun voor ons. Wij zetten graag steeds meer in op het vervullen van de

volgende rollen bij het realiseren van de Strategische agenda in stedelijke ontwikkeling:

• inspireren: creëren van energie bij partners en klanten om samen een toekomstperspectief te ontwikkelen

• verbinden: samenbrengen van ontwikkelende partijen en het bieden van overzicht

• presteren: simpelweg doen wat je als gemeente moet doen en waarmaken van de verwachtingen die je wekt

Het netwerk DSO gaat graag in gesprek over het samen en succesvol moderniseren van de stedelijke ontwikkeling want het moderniseren van de stedelijke ontwikkeling is hard nodig.

Reageer op dit artikel