artikel

Draagvlak creëren voor veiligheidscode

bouwbreed

Een goed initiatief om juist in deze tijd met een veiligheidscode voor de bouw te komen, vindt Jos Schouten, adviseur bij Aboma. Wel is het van belang een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

In deze krant stond nog niet lang geleden de aankondiging van een initiatief tussen opdrachtgevers en grote bouwers om te komen tot een intentieverklaring voor een governance code veiligheid in de bouw. Doel hiervan is om een verdere stap te maken in de veiligheidscultuur van de betrokken bedrijven en een voorbeeld te vormen voor de hele branche. Een loffelijk streven want ondanks de afname van het aantal dodelijke ongevallen in de bouw blijft het aantal ongevallen met letsel en verzuim hoog. In de intentieverklaring voor de governance code wordt gesproken over de uniformering van de werkwijze en aanpak op het gebied van veiligheidsmanagement en de daarbij gebruikte instrumenten.

Inmiddels is de intentieverklaring door een aantal partijen, waaronder rijksopdrachtgevers, grote aannemers, wat adviseurs en een notaris ondertekend. In de intentieverklaring wordt een ambitie uitgesproken om medio 2013 te komen tot een governance code.

Het is van essentieel belang om te komen tot een verbetering van de veiligheidscultuur en de beleving van de werkgevers en werknemers in de bouw. Inmiddels is bij een aantal grote bouwbedrijven ervaring opgedaan met gedragsveranderingsprogramma’s. In dat licht is het een goed initiatief om hier juist in deze tijd mee te komen. Van belang is het echter om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in de branche en daarbij ook alle partijen die een dergelijk initiatief kunnen ondersteunen en omarmen hierbij te betrekken. Ik denk hierbij met name aan Bouwend Nederland en Stichting Arbouw.

Verschil

De vraag die in dit verband gesteld kan worden: waarom waren zij niet betrokken en als opdrachtnemers en opdrachtgevers de toon zetten, moet de rest dan lijdzaam afwachten en gaan volgen? Of worden zij ook nog bij de totstandkoming betrokken?

Kan iedereen zich aansluiten bij de te ontwikkelen governance code en hoe hoog zal de lat worden gelegd? Kan dit niveau wel gehaald worden door alle bedrijven of gaan we een nog groter verschil zien tussen het grootbedrijf en het kleinbedrijf in de bouwnijverheid qua kennis en niveau? Of haakt het kleinbedrijf nu helemaal af? En wat gaat de bouwvakker hier nu echt van merken op de werkplek? Een substantiële verbetering van de arbeidsomstandigheden?

Dit is wel gewenst in het licht van het langer moeten doorwerken. Het is zaak een ieder zo lang mogelijk gezond aan het werk te houden en op tijd te zorgen voor aangepast werk dan wel omscholing naar lichter werk. Houdt de code in dat de bouwkolom kleiner wordt? Met minder uitbesteding en dus minder partijen in de keten valt er immers beter te coördineren met minder kans op communicatiestoringen in de lijn. Een toename van het aantal partijen zal de verantwoordelijkheid in de keten echter alleen nog maar complexer maken.

Minder partijen dus, die op een voldoende hoog niveau staan om met elkaar met het begrip veiligheidscultuur bezig te zijn.

De overheid trekt zich al jaren terug van het beleidsterrein en dit wordt steeds meer een zaak van het publieke domein. Inmiddels zijn er ook initiatieven aan de kant van opdrachtgevers zoals de Veiligheidsladder bij ProRail en de Safety Performance Indicator for Contractors (SPIC) bij Rijkswaterstaat. Beide systemen leggen de lat hoog voor opdrachtnemende partijen. De SPIC zal vooral bij bouwcombinaties worden ingezet en bestaat uit 167 vragen waarbij ook enkele vragen aan de veiligheidscultuur worden gewijd. Kunnen we bij een bouwcombinatie van zeg, vijf partijen al spreken van een veiligheidscultuur die gemeten kan worden? Of betreft het een samengaan van professionele partijen die alle al een veiligheidsmanagementsysteem doorleven waarbij voor de duur van het werk een “nieuw” systeem ontstaat?

Scholing

Een element van belang is het werken aan een uniform systeem voor het melden van ongevallen en incidenten. Ook zal er energie gestoken worden in de scholing van de betrokken bouwvakkers en dat valt toe te juichen.

Waar liggen de bedreigingen? In mijn optiek bij het te ver op de troepen vooruitlopen; dan raak je namelijk uit het zicht en kan de rest je niet meer volgen. Zorg dus in dit kader voor een breed draagvlak in de branche en voor haalbare doelstellingen. Dan kunnen we allemaal ons steentje bijdragen.

Reageer op dit artikel