artikel

Werk met elkaar aan herstel vertrouwen

bouwbreed

De bouwsector ziet zich geconfronteerd met problemen die vragen om oplossingen die verder reiken dan alleen afslankingen en kostenbesparingen. Vertrouwen is op vele fronten zoek. Zowel vertrouwen binnen organisaties als vertrouwen in de wereld er omheen zijn tot een bedenkelijk laag niveau gezakt. Volgens Gert Dral zullen we de weg voorwaarts moeten hervinden en onszelf uit de negatieve sfeer moeten werken.

Hoewel de ‘traditionele’ investeringsvolumes in onze markten danig zijn gekrompen ben ik er van overtuigd dat wij met elkaar in staat zijn binnen een paar jaar weer een (weliswaar kleinere) florerende sector met aanzien te creëren. De in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst, maar laten wij wel vaststellen dat wij in onze sector op het gebied van bijvoorbeeld architectuur en stedenbouw, infrastructurele voorzieningen en deltatechnologie, zowel waar het gaat om educatie als in de praktijk in de wereld een vooraanstaande positie hebben. Dat wordt mij elke keer als ik in het buitenland ben weer duidelijk gemaakt.

Innovatieklimaat

Onlangs maakte het World Economic Forum bekend dat ons land is gestegen van een zevende naar een vijfde plaats waar het gaat om de meest concurrerende economieën ter wereld. Dat wordt onderbouwd door onder andere ons innovatieklimaat en ons goede onderwijs. Vernieuwend leiderschap zal vanuit zelfbewustzijn de lijnen naar de toekomst moeten uitzetten. De leiders zullen zowel op bedrijfsniveau als in de sector in gezamenlijkheid duidelijke keuzen moeten maken en daarbij ook buiten de gebaande paden moeten treden. Traditionele rolpatronen zullen veranderen door het toenemen van nieuwe vormen van samenwerking. De complexiteit waar wij met zijn allen voor staan vraagt om inzet en betrokkenheid van alle partijen in de sector. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, overheden en private partijen als investeerders, ontwikkelaars, aannemers, installateurs, leveranciers, architecten en adviseurs, zullen met elkaar moeten werken aan herstel van het vertrouwen en daarmee aan het herstellen van de balans tussen het aangeven van de richting waarin een groep, organisatie, bedrijf e.d. zich zou moeten bewegen en de kaders die de leiding moet creëren.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de noodzakelijke vernieuwing van leiderschap zal worden bevorderd door:

– Oprechte samenwerking vanuit vertrouwen; start maar met het geven ervan. Stap af van het idee dat een leider ‘alles alleen’ kan. Laten wij vooral zelf het voorbeeld geven. Alleen ben je misschien iets sneller, maar samen zullen wij verder komen.

– Geef in die samenwerking inhoud aan diversiteit; betrek vooral ook onze aanstormende jongeren (mannen en vrouwen) in dat proces en geef hen ruimte om serieus mee te doen.

– Langetermijnvisie. Laten wij onze (noodzakelijke) kortetermijnacties inbedden in die visie op langere termijn. Dat zal leiden tot echte duurzaamheid.

– Focus vooral ook op de inhoud en de kwaliteit van onze producten en diensten en niet alleen op de financiële output.

– Letterlijk grenzen verleggen. Met alle kennis en ervaring die wij in Nederland in onze branche hebben opgebouwd (denk bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkelingen in de delta, bescherming tegen water, ondergronds bouwen etc.) kunnen wij, zeker als wij daarin als Nederlandse bedrijven en overheid samen blijven optrekken, verder innoveren en daarmee elders op de wereld waardevolle bijdragen leveren .

Vanuit Vernieuwing Bouw zijn wij inmiddels met een groot aantal partners bezig het leiderschap vanuit deze visie, vorm en inhoud te geven. Ik blijf mij inzetten om daar een positieve bijdrage aan te leveren, in het besef dat vele anderen dat ook doen.

Gert Dral

Bestuurslid Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel