artikel

Volg het toetsings- en acceptatieplan

bouwbreed Premium

De kwaliteit van gebouwen voldoet in veel gevallen niet aan de verwachtingen. Henk Hoskam constateert dat uit diverse onderzoeken blijkt dat gebouwen en gebouwonderdelen niet presteren volgens de contractueel met de afnemer overeengekomen eisen.

Beproevingen

Reageer op dit artikel