artikel

Veilingen wrikken de woningmarkt los

bouwbreed

In de bouwsector kan het veilen een effectieve remedie zijn om de pijn uit de markt te halen, meent Piet Oskam. Als we de producten van de bouwsector gaan veilen, weten we precies wat deze echt waard zijn.

Mijn. Degene die ‘mijn’ roept bij een

veiling, doet daarmee een bod. De verkoper gunt het geveilde voorwerp aan de hoogste bieder. De veiling is een ingeburgerd verschijnsel in de kunstwereld en in de agrarische sector. In de bouwsector zijn we er minder vertrouwd mee. Toch krijgen we steeds meer te maken met de veiling als een beproefd mechanisme om vraag en antwoord op elkaar af te stemmen. Vrijwillige veilingen bieden goede kansen om vastgelopen markten vlot te trekken. In een digitaal tijdperk krijgt een verkoper een breed bereik met een online veiling. Kopende partijen kunnen zich online ruimschoots oriënteren op aard, omvang en kwaliteit van het aanbod. Als de veiling begint, kan een eerlijke transactie tot stand komen.

Huizensites

De woningmarkt lijkt moeilijk los te wrikken. Inmiddels dienen zich huizensites aan, waarop je niet alleen rondkijkt, maar ook daadwerkelijk tot aankoop kunt overgaan. Bij uitbesteding van openbare werken wordt een moeizaam proces doorlopen, voordat tot gunning wordt overgegaan. Een veiling biedt nieuwe kansen om opdrachtgevende- en uitvoerende partijen bij elkaar te brengen. Steeds is de vraag op welke wijze de beste match kan worden gerealiseerd. Als de marktwerking stokt, moeten we op zoek naar een manier om de stok uit het wiel te trekken. Het veilingmechanisme heeft in veel sectoren zijn waarde volop bewezen. In de bouwsector kan het veilen een effectieve remedie zijn om de pijn uit de markt te halen. Niet voor niets wordt in het buitenland wel gesproken van ‘Dutch auction’ als een veiling uitloopt op het doordraaien van producten. Als iets geen waarde meer heeft, wordt er niet meer geboden. Het veilingprincipe is een uiting van het vraag en aanbodspel in de meest zuivere vorm.

Het veilingwezen dateert al van zo’n 500 jaar voor onze jaartelling. In die tijd werden huwbare vrouwen via een veiling aan de hoogstbiedende man gebracht. Die tijd van Herodotus ligt ver achter ons. In onze tijd worden licenties voor UMTS en concessies voor openbaar vervoer via veilingen verkocht. Ritchie Bros is een grote internationale veiling-organisatie, waarvoor in 1958 door de broers Dave, Ken en John Ritchie de basis is gelegd. Zij verkochten gebruikte meubels om daarmee een banklening af te lossen. Sinds 1987 is dit bedrijf ook in ons land actief. In Moerdijk beschikt Ritchie Bros over een veilingterrein, waar regelmatig grote veilingen van bouwmaterieel worden gehouden. Machines worden per lot of item voorgereden, waarbij de auctioneer ten overstaan van bidcatchers het spel van vraag en aanbod op een levendige wijze aanmoedigt. Ondertussen kunnen thuisblijvers online volop mee bieden. In een periode, waarin overtollige bouwmachines een onevenredig beslag op de bedrijfsmiddelen leggen, is een veiling een adequaat middel om machines om te zetten in cash. Voorafgaand aan een veiling zijn er kijkdagen, waarbij belangstellenden de machines kunnen inspecteren en testen. Dat gaat zelfs zover, dat zij de sleutels krijgen, de machines kunnen starten en in beweging krijgen. Voor de reguliere machinehandel biedt een veiling een prachtige manier om via inruil verkregen machines van een nieuwe eigenaar te voorzien. Stilstaande machines dragen niet bij aan het bedrijfsresultaat. Het is beter om een overschot aan bedrijfsmiddelen tijdig om te zetten in liquide middelen, waardoor deze aan nuttiger zaken kunnen worden besteed. Veilen is een aansprekende manier om fricties in de marktwerking te ondervangen. Als vakanties, witgoed en voertuigen kunnen worden geveild, dan kunnen ook veel bouwproducten via een veiling bij de juiste koper terechtkomen.

Transparant

Een veiling geeft een transparant koopproces en leidt tot een zuivere prijsvorming. Als we de producten van de bouwsector gaan veilen, weten we precies wat deze echt waard zijn. Bij een machineveiling wordt er niet gemijnd. Bij deze veiling begint de veilingmeester met een openingsvraagprijs per item. De vraagprijs zakt wanneer er niet geboden wordt en vanaf het eerste bod verhoogt de veilingmeester zijn vraagprijs en stapelen de biedingen zich op. Wordt er niet meer geboden, dan wint het laatst geplaatste bod. Ook al wordt er geen ‘mijn’ geroepen, toch verwisselt de machine van eigenaar.

Piet M. Oskam

Directeur Centrum voor innovatie van de Bouwkolom (CIB)

Reageer op dit artikel