artikel

To emvi or not to emvi

bouwbreed Premium

Nog nooit gehoord van emvi? Tijd om onder de steen vandaan te kruipen. Langzamerhand wordt het gunnen op een combinatie van lage prijs en hoge kwaliteit gemeengoed.

Typisch voor het moment dat een begrip bij iedereen ingeburgerd raakt zijn de eersten die beginnen te roepen dat emvi juist niet werkt. Toegegeven; het daadwerkelijke effect van emvi is ook moeilijk te bepalen. Veel emvi’s zijn namelijk vanuit een puur theoretische invalshoek moeilijk te onderbouwen. Dat zit zo; na een grondig en langdurig proces waarin de eisen en wensen van klant en omgeving worden omgezet in de specificaties, is een minimum kwaliteitsniveau bepaald van een uit te voeren project. Een kwaliteitsniveau dat vanuit maatschappelijk oogpunt haalbaar en noodzakelijk is. Bij gunnen op emvi vraag je vervolgens om meer waarde. De ervaring leert dat inschrijvers zich pas echt kunnen onderscheiden, wanneer er minimaal 40 procent van de raming aan ‘fictieve korting’ kan worden gewonnen. Aangezien het minimaal noodzakelijke reeds in de specificatie is gedefinieerd, wordt de genoemde 40 procent vaak gevuld met wensen of contextzaken zoals doorstroming en hinderbeperking. Het uitloven van die miljoenen aan deze context is meer dan eens moeilijk te verantwoorden.

Dat dus vanuit de theorie. Zijn we dan maatschappelijk onverantwoord aan het investeren? Volgens mij niet, maar blijkbaar hebben inschrijvers grote marges nodig om het verschil te kunnen maken met slimme oplossingen. Er wordt immers met een beperkte investering veel (emvi-)waarde gecreëerd. Van mijn economieles weet ik nog dat hoge marges ontstaan bij schaarste of bij hoge risico’s. Aangezien ik weiger te geloven dat er schaarste is aan kwaliteit, moet de onzekerheid wel een rol spelen. Onzekerheid rond de emvi-systematiek; wanneer het onzeker is hoe hoog je inschrijving op kwaliteit scoort, dan loop je het risico dat significant investeren in kwaliteitscriteria leidt tot het jezelf uit de markt prijzen. Bewijzen heb ik niet, maar het zou zo maar eens kunnen dat de buitenproportionele kwaliteitswaarde die we aan de emvi verbinden de markt ademruimte geeft om zich al innoverend van het stoffige imago te kunnen ontdoen. Al tijd om emvi onder een steen te schuiven?

Roel Reuser

Reageer op dit artikel