artikel

Thermaflex wint Innovation Award

bouwbreed

Westpoort Warmte en Thermaflex zijn de winnaars van respectievelijk de Best Practice Award 2012 en de Innovation Award 2012 van de stichting Warmtenetwerk.

Westpoort Warmte is het warmtenet van Afval Energiebedrijf Amsterdam en Nuon. Het warmtebedrijf won in de woorden van de vakjury vanwege ‘de diversiteit van groene warmtebronnen en de sterke groei van het warmtenet in Amsterdam’. De groene warmte komt van de afvalenergiecentrale van AEB en van de rioolwaterzuivering. Op termijn komt daar de biobrandstoffenfabriek Greenmills bij. Het net gaat ook Amsterdam-Noord bedienen.

Het Nederlandse bedrijf Thermaflex levert voor warmtenetten voorgeïsoleerde leidingen met voorgemonteerde aftakkingen op rol. Het product werd voor het eerst in de praktijk toegepast bij Warmtenet Hengelo. In één dag werd een straat voorzien van een warmteleiding inclusief de huisaansluitingen.

Reageer op dit artikel