artikel

Stimuleren voor 2015; hervormen na 2015

bouwbreed

Het Nationaal Stimuleringsakkoord voor de woningmarkt, geformuleerd door vijftien organisaties uit de bouw- en advieswereld, en gesteund door prof. Peter Boelhouwer, is sympathiek Het akkoord probeert de rampzalige ontwikkelingen op de bouw- en woningmarkt enigszins te keren. Het akkoord kent één aanzienlijke tekortkoming: geen woord over de noodzakelijke integrale hervorming van de koop- en huursector. […]

Het Nationaal Stimuleringsakkoord voor de woningmarkt, geformuleerd door vijftien organisaties uit de bouw- en advieswereld, en gesteund door prof. Peter Boelhouwer, is sympathiek Het akkoord probeert de rampzalige ontwikkelingen op de bouw- en woningmarkt enigszins te keren.

Het akkoord kent één aanzienlijke tekortkoming: geen woord over de noodzakelijke integrale hervorming van de koop- en huursector. Geen woord over het woningmarktakkoord Wonen 4.0 van vier andere beschaafde organisaties: Nederlandse Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Aedes en Nederlandse Vereniging van Makelaars (waarbij Peter Boelhouwer ook nauw is betrokken). Zonder hervorming dreigt stimuleren een kwestie te worden van dweilen met de kraan open. Kunnen de negentien betrokken organisaties nu niet gelijk oversteken, pleiten voor het ontzien van de woningmarkt en het stimuleren van de bouwmarkt vóór 2015 en meteen serieus voorbereiden van een integrale hervorming van de woningmarkt langs de lijnen van Wonen 4.0? Een hervorming die concreet in 2015 ingaat en stap voor stap wordt doorgezet in een relatief lange transitieperiode.

Als werkelijk iedereen zo over de eigen schaduw heenspringt, wordt het werk van Rutte en Samsom aanzienlijk vereenvoudigd.

Zij zullen zich moeten concentreren op het vinden van financiële saneringsmaatregelen, zonder de bouw- en woningmarkt verder in de put te helpen.

Andere marktsectoren bestuderen

Ik deel de visie van de heer Van der Els (‘Delen is het nieuwe hebben’, Cobouw 28 september). Bij het vinden van concrete denkrichtingen en oplossingen lijkt het mij nuttig om vooral ook andere, sterker geglobaliseerde marktsectoren te bestuderen. Voorbeelden hiervan zijn de automotive sector, electronics en de vliegtuigbouw. De aard van de problemen waar de bouwsector mee kampt lijkt uniek maar is dat niet. Mijn ervaring is dat alles wat nodig is vaak ooit elders al is uitgevonden en toegepast, en het gaat hier dan ook vooral om het vinden, aaneenrijgen en hercombineren van wat al bestaat voor toepassing in de eigen sector.

Reageer op dit artikel