artikel

Rubriek wetenschap: Renovatie 2.0

bouwbreed

Geen nieuwbouw, maar renovatie en herbestemming staan de komende jaren centraal in de ontwikkeling van onze steden. Hoe kunnen we tegelijkertijd de problematiek van schadelijke stoffen uit het verleden oplossen?

De formatie is nog in volle gang, het is nog te vroeg om iets te zeggen over de details van het regeerakkoord. Wel is dit een goed moment om stil te staan bij de boodschap van de kiezer. Die is wat mij betreft tweeledig: namelijk economie én duurzaamheid. Versterking van de innovatiekracht van ons bedrijfsleven staat de komende tijd ongetwijfeld hoog op de agenda, net zoals het verder ontwikkelen van de topsectoren en het vergroten van de exportkansen. Maar de kiezer wil ook meer aandacht voor maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, leefbaarheid, zorg en milieu.

Wat betekent de hernieuwde aandacht voor duurzaamheid en milieu voor de woning- en utiliteitssector? Deze sector zit nu in een fase dat het de slag moet maken van nieuwbouw naar doorstroming en renovatie. Tegelijkertijd moet het woningaanbod worden aangepast aan de veranderende wensen van bewoners. De verkiezingsuitslag leert ons dat die ook een schonere leefomgeving willen. Om de sector een impuls te geven moet er niet alleen een economische, maar ook een maatschappelijke business case komen. Anders gezegd: de kiezer geeft de bouwsector nieuwe kansen om te innoveren. Zo moeten we een passende aanpak ontwikkelen om naoorlogse woonwijken op een duurzame manier op te knappen. De recente vondst van asbest in de Utrechtse wijk Kanaleneiland staat niet op zichzelf. In de loop der tijd zijn in ons land een slordige 7 miljoen ton asbesthoudende materialen toegepast, waarvan een groot deel als golfplaten, brandwerende voorzieningen en vinylvloerbedekking. Dat gebeurde vooral tussen 1955 en 1975 bij de bouw van grote woningcomplexen met rijtjeswoningen en etageflats. Wie draait er op voor de extra kosten nu veel van die woningen toe zijn aan een flinke renovatieslag? Ik ben benieuwd wat we hiervan terugvinden in de plannen van het volgende kabinet. Misschien wel dat bouwers na de oplevering van een gebouw niet alleen verantwoordelijk blijven voor de integriteit van de constructie, maar ook voor de gezondheidsas­pecten van een gebouw? Of is er juist sprake van een maatschappelijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en bewoners tezamen? Wat mij betreft is het tijd voor een Renovatie 2.0 initiatief!

Ir. Dick Schmidt

TNO

 

Reageer op dit artikel