artikel

Meer bureaucratie door milieuberekening

bouwbreed

Het toppunt van bureaucratie, vindt Antoinette Vietsch de milieuberekening die na 1 januari 2013 ingeleverd moet worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij deze milieuberekening vallen zelfs de verpakkingsbelasting en de CO2-emissiehandel in het niet. Al kost het invullen van het computerprogramma volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken weinig tijd en zou het bedrijfsleven deze uitbreiding van de milieuberekening zelf willen.

Het doel van de milieuberekening is officieel: schadelijke emissies en grondstofgebruik beperken. De berekening, hoe fout ook, kan niet leiden tot weigering van de vergunning. Maar bevoegd gezag kan dan wel in discussie gaan met de aanvrager van de Wabo-vergunning, aldus de Nota van Toelichting bij het Bouwbesluit. Ik zie het voor me. In het overleg zegt het bevoegd gezag: “Natuurlijk mag je dit kaftje met de berekening van 1+ 1 = 2 inleveren als milieuberekening. Maar dan komt je aanvraag wel onder op de stapel en ga ik alle termijnen verlengen.”

Computerprogramma

De milieuberekening kan alleen gemaakt worden door een computerprogramma. De berekening begint met het opgeven van de functie van het gebouw en de levensduur van het gebouw. Bij verschillende gebruiksfuncties en levensduren van een gebouw moeten verschillende berekeningen gemaakt worden.

Vervolgens moeten alle bouwmaterialen per merk en soort ingevoerd worden. Dus bijvoorbeeld de hoeveelheden baksteen en tegels, maar ook de hoeveelheid metselspecie, lijm en kit voor de voegen.

In de daartoe opgerichte nationale milieudatabase van de Stichting Bouwkwaliteit is per merk en per soort bouwmateriaal opgenomen de kosten aan uitputting van grondstoffen en emissies. Er komt dan een prijs van de milieukosten van het gebouw.

Natuurlijk is de berekening geheel theoretisch. Bij de aanvraag van de vergunning is alles nog niet gespecificeerd. Ook kan later door de aannemer van andere producten of van andere merken uitgegaan worden en dat wijzigt de milieukosten. En dan hebben we het nog niet over de bouwvakker die tijdens de bouw bedenkt, laat ik gewoon dit restje hier opmaken.

De berekende milieukosten kunnen vergeleken worden met de referentiekosten: 1,1 euro per vierkante meter bruto voor een woning en 1,3 euro per vierkante meter bruto voor industrie. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kost het invullen van het programma weinig tijd. Een dagdeel. De kosten voor berekening zijn dus vermoedelijk meer dan het verschil tussen referentie- en berekende kosten. Over de kosten van de databank hebben we het maar niet.

Uit de berekening kunnen volgens het ministerie geen conclusies getrokken worden. Of het bedrag hoog of laag wordt, het maakt niemand iets uit. Zolang per gebouw de berekening maar wordt ingevuld en de databank vol komt.

Verlangend

De betrokkenen kijken wel verlangend uit naar de uitbreiding van de milieuberekening naar bestaande bouw: meer werk. Maar dus ook meer bureaucratie en meer kosten voor de consument.

“We hebben dit niet zelf verzonnen”, aldus de betreffende ambtenaar van het ministerie van Binnelandse zaken. “Het bedrijfsleven wil dit.” Gelooft u het?

Reageer op dit artikel