artikel

Ik ben altijd de Sjaak

bouwbreed

Op veel kleine bouwlocaties wordt onveilig gewerkt, zo was onlangs in de media te lezen.

Kleine bedrijven zien zelf weinig moeilijkheden op het gebied van arbeidsomstandigheden en hebben het beeld dat ongevallen slechts zeer zelden voorkomen. Toch overkomt deze bedrijven bijna elke twee jaar een ongeval met (ernstig, blijvend) letsel en verzuim tot gevolg. Zo blijkt uit controles die de Inspectie SZW dit jaar heeft uitgevoerd op ruim 650 bouwlocaties. In 265 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk is stilgelegd.

Volgens de arbeidsinspectie hangen arbeidsongevallen voor een belangrijk deel samen met de bedrijfscultuur. Mede door dit soort cijfers heeft, denk ik, VeiligheidNL de campagne ‘Ben jij de Sjaak?’ gelanceerd. Een campagne die het mogelijk dient te maken dat collega’s elkaar aanspreken op onveilig gedrag.

Het is al langer bekend dat de mens de belangrijkste schakel is als het gaat om veiligheid en helaas ook vaak de zwakste. Daarom kan ‘de Sjaak’ campagne zeker een goede stimulans zijn voor medewerkers om veiliger te werken en de risico’s te managen.

Je kunt als bedrijf echter niet de verantwoordelijkheid bij je medewerkers neerleggen en ervan uitgaan dat dit soort campagnes de oplossing is. Je zult ook een professionaliseringsslag moeten maken in het risicomanagement. Helaas blijkt dat juist de kleinere bedrijven hier weinig aandacht aan besteden.

Zij richten zich meer op de korte dan de lange termijn. Zeker in deze tijd gaan de kosten niet vaak voor de baten uit.

Toch zal juist de leiding van deze bedrijven daadwerkelijk met risicomanagement aan de slag moeten gaan. Hierdoor hebben zij een beter idee van hun risico’s en kunnen zij zich hiertegen wapenen, nu en in de toekomst.

Niet alleen de technische risico’s zijn daarbij van belang, kijk naar de gehele bedrijfsvoering. Sommige bedrijven zijn bijvoorbeeld geheel afhankelijk van één leverancier. Wat gebeurt er met de bedrijfsvoering als deze leverancier omvalt?

Zoals mijn collega’s zeggen: stilstaan bij risico’s is doorgaan met bouwen. Anders verwoord: voorkomen ‘de Sjaak’ te worden, is ook hier nog altijd beter dan genezen. Geloof me maar, want ik ben al heel mijn leven de Sjaak.

 

Sjaak Schouteren

Voorzitter De NieuwBouw

Reageer op dit artikel