artikel

‘Groene warmte werkt steeds beter’

bouwbreed

Groene warmte marcheert op in Nederland, constateert Klaas de Jong van de stichting Warmtenetwerk. Dat is hard nodig wil Nederland in 2020 de Europese afspraken kunnen nakomen.

Europees is afgesproken dat in 2020 van alle energie 14 procent uit duurzame bron komt. De onderzoekers en adviseur van bureau CE Delft schatten dat daarvoor zo’n 200 petajoule aan energie nodig is. Een grote hoeveelheid, maar “economisch verantwoord mogelijk en het potentieel is er”, zegt Klaas de Jong. Vooral de glastuinbouw zet stappen in de goede richting. Zo vormen drie tuinders in de Koekoekspolder nabij IJsselmuiden samen een bedrijf dat naar aardwarmte boort, in het Westland voeren vijf tuinders samen een geothermisch project.

Ook wordt koeienmest omgezet in biogas. ‘Rioolwarmte’ doet het eveneens goed; bijvoorbeeld in de waterzuivering van Apeldoorn. Onder de noemer De Energiefabriek worden daar onder meer rioolslib en slachtafval in groene energie omgezet en in voorkomende gevallen ook houtsnippers verstookt. In Eindhoven houdt de warmte van een houtgestookte wijkcentrale ruim 3000 woningen op temperatuur.

Met groene warmte kunnen ook corporaties relatief goedkoop het energielabel van hun woningen verbeteren, aldus De Jong op de afgelopen vakbeurs Energie 2012 in Den Bosch. In plaats van de woningen tot het uiterste te isoleren om tot label A te komen, is het beter woningen te isoleren tot label C en via groene warmte bij A uit te komen.

In een rekenvoorbeeld voor bestaande flatwoningen in Amsterdam laat bureau DWA de woningen 1700 kubieke meter gas verstoken. Dat kost 969 euro per jaar. Isoleren tot label C vermindert het verbruik tot 1000 kubieke meter. Dat vergt een investering van 3500 euro per woning. De woning geschikt maken voor groene warmte kost nog eens 4000 euro. De bewoner is aan die warmte jaarlijks 570 euro kwijt. Berekend is dat de totale investering van 7500 euro in 19 jaar is terugverdiend.

Isoleren tot label A kost 25.000 euro per woning. Dat bedrag wordt in 40 jaar terugverdiend. De bewoner betaalt in die periode jaarlijks 342 euro voor de 600 kubieke meter gas die dan nog wordt verbruikt. De Jong: “Bij duurzame warmte zoals geothermie zijn de kosten vooral kapitaalslasten. Op de langere termijn is deze warmte goedkoper dan aardgas.”

Groene warmte is binnenkort aantoonbaar groen. CertiQ bereidt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie certificering voor. Dat kan omdat hernieuwbare warmte dit jaar onderdeel is van de ener-giesubsidieregeling SDE+. Het ministerie gaat na of aardgas- en elektraleveranciers met de certificaten warmte kunnen kopen van warmteproducenten.

Groene warmte kan nog niet zonder subsidie, meent De Jong. “Het geld is de komende 12 tot 15 jaar nodig om de onrendabele top van investeringen te compenseren.” Grote verbruikers maakten voorheen hun warmte met gas dat ze tegen grootverbruiktarief inkochten. De groene warmte die ze nu inkopen is duurder. Tijdelijke subsidie trekt het verschil recht.

Reageer op dit artikel