artikel

Goed aanbesteden is een kunst (1)

bouwbreed

Klopt die conclusie wel? (‘Aanbesteden: kruidenieren of uitdagen?’, Cobouw 4 oktober). Prijs en kwaliteit zijn een onlosmakelijke eenheid. Ook bij aanbesteden met een plafondprijs zal de aannemer blijven streven naar een zo groot mogelijke marge. Onaangename verrassingen blijven bij deze aanpak daarom onverminderd mogelijk en kunnen alleen voorkomen worden door een kwalitatief goede emvi. Wat […]

Klopt die conclusie wel? (‘Aanbesteden: kruidenieren of uitdagen?’, Cobouw 4 oktober). Prijs en kwaliteit zijn een onlosmakelijke eenheid. Ook bij aanbesteden met een plafondprijs zal de aannemer blijven streven naar een zo groot mogelijke marge. Onaangename verrassingen blijven bij deze aanpak daarom onverminderd mogelijk en kunnen alleen voorkomen worden door een kwalitatief goede emvi.

Wat aanbesteders wat mij betreft vaker mogen doen: wees bij je aanbestedingen ook duidelijk over oplossingen die je niet wilt.

Het risico op onaangename verrassingen neemt daardoor aanzienlijk af, terwijl de oplossingsvrijheid door aanbesteden met emvi behouden blijft.

Goed aanbesteden is een kunst (2)

Op basis van mijn persoonlijke ervaring ben ik van mening dat het best value procurement gedachtengoed juist het antwoord is op dit onderwerp. Als opdrachtgever krijg je dan juist die opdrachtnemer die, binnen het vooraf bekend gemaakte budget (en dat dient dan uiteraard een realistisch budget te zijn, bijvoorbeeld op basis van een marktconsultatie of onderzoek verkregen) aantoonbaar maximaal gaat presteren.

Integriteitsspecialisten

De constatering van deze fraude- en integriteitsspecialisten is niet nieuw (‘Onderaannemers kozen vrijwillig voor frauduleuze praktijken’). Al in 2001-2004 besloot het Openbaar Ministerie deze gedragingen (verdenking criminele organisatie) niet te vervolgen. De NMa kreeg het primaat en het OM had een capaciteitsgebrek. Kortom; oude wijn in nieuwe zakken.

Wellicht heeft het OM nu wel tijd over.

Reageer op dit artikel