artikel

Gerichte maatregelen helpen bouw vooruit

bouwbreed

De bouw zit in een diepe crisis. Met gemiddeld vijf bedrijfssluitingen per dag, een dalende woningverkoop en een gestaag inzakkende bouwproductie is het uiteraard lastig om enig licht aan het einde van de tunnel te zien. Een tunnel waar de sector al vier jaar in zit. Toch stelt Nico Rietdijk vast dat het met gerichte maatregelen snel beter kan worden.

Stel nu dat we de komende tijd jaarlijks 50.000 nieuwe woningen bouwen. Weliswaar 30.000 minder dan nodig is, maar toch nog 15.000 woningen meer dan we zonder gerichte maatregelen straks dreigen te gaan realiseren. Dat levert de staatskas zo maar 700 miljoen euro aan extra btw-inkomsten op.

Stelt u zich vervolgens eens voor, dat de werkloosheid in de bouw hierdoor niet verder zal oplopen en er ook niet meer bouwbedrijven failliet zullen gaan. Dat scheelt de staat nog eens 1 miljard euro aan werkloosheidsuitkeringen. En stel nu eens, dat de verkoop van woningen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, weer op gang komt en er dus ook weer doorstroming op de woningmarkt is. Dan hebben onder andere makelaars, woninginrichters, stoffeerders, keukenleveranciers, schilders, behangers, verhuizers en heel veel anderen ook weer wat te doen. Stelt u zich nu eens voor, dat het nieuwe kabinet straks echt de ernst van de situatie inziet en zich realiseert dat dagelijks vijf bedrijfssluitingen en vijftig bouwvakkers op straat, zand in de economische motor betekent. Ik hoor u denken, “wat zit die vent te dagdromen”. Daar lijkt het ongetwijfeld op. Maar het kan zo maar realiteit zijn. Er zijn werkelijk maar een paar goed gerichte maatregelen voor nodig om de sector weer op de been te helpen en zo de economie een steuntje in de rug te geven. Als NVB we daarvoor een aanzet gegeven door ‘De Schijf van Vijf voor een gezonde bouw en economie’ op te stellen. Vijf maatregelen om de hypotheekmarkt beter te laten functioneren, innovaties in energiezuinige woningen te stimuleren, duidelijkheid te scheppen in de hypotheekrenteaftrek, starters makkelijker te laten instromen en ruimte te bieden voor marktconforme huren. Ook andere bouworganisaties zijn met prima aanzetten gekomen.

Oplossingen

Uiteraard krijgt dit alles nog meer impact als alle partijen in de bouw gezamenlijk er de schouders onderzetten en met oplossingen komen die branchebreed worden gedragen. Stelt u zich dat eens voor? En stelt u zich vervolgens voor dat het aankomende kabinet daar dan vervolgens ook serieus wat mee doet. Dan kan het snel weer goed komen met onze mooie sector en behouden heel veel mensen hun baan.

Reageer op dit artikel