artikel

Functioneringsgesprek geen gemeengoed

bouwbreed

Functioneringsgesprekken helpen bij het duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Maar een deel van de bedrijfstak wil er nog niet aan, constateert Jan Warning.

“Ik werk al dertig jaar in de bouw en heb nog nooit een functioneringsgesprek gehad. En daar ben ik eigenlijk wel blij om.” Op een bijeenkomst van een van de vakbonden houd ik een inleiding over het belang om gezond het pensioen te halen. Een vakbondslid spreekt uit wat anderen denken. Je kunt in de bouw maar beter geen functioneringsgesprek hebben. Het is de vraag of we dit de goede opstelling is.

Volgens het deelakkoord van VVD en PvdA wordt de pensioenleeftijd versneld verhoogd. Er komen maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden of te krijgen. Hoe die maatregelen er uit zien is nog niet bekend. Maar het is duidelijk. De werknemers in de bouwnijverheid moeten langer doorwerken voordat ze met pensioen gaan.

Langdurig inzetbaar

Al geruime tijd denken overheid en bedrijfstakorganisaties na over het langdurig inzetbaar houden van werknemers. Op congressen wordt gesproken over arbobeleid, scholing en leefstijl. Eén belangrijk instrument komt niet zo in het nieuws: het functioneringsgesprek. Ten onrechte, want het functioneringsgesprek is essentieel om gezond het pensioen te halen.

Het functioneringsgesprek wordt in de regel één keer per jaar gehouden tussen de medewerker en de direct leidinggevende. Het doel is om ervoor te zorgen dat de medewerker optimaal functioneert in de werksituatie. Het mag geen eenzijdig gesprek zijn waarbij alleen de medewerker krijgt te horen waar hij of zij niet goed in is. De medewerker krijgt ook de gelegenheid om aan te geven hoe de organisatie hem of haar beter kan ondersteunen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt waarin de afspraken worden vastgelegd. Beide partijen mogen dit verslag corrigeren. Als dat naar tevredenheid is gebeurd wordt het verslag ondertekend.

Vanuit het doel om gezond het pensioen te halen is een functioneringsgesprek hét moment om zaken als gezondheid, opleidingen en arbeidsomstandigheden ter sprake te brengen. Denkt de medewerker gezond de pensioenleeftijd te bereiken? Wat heeft hij of zij daarvoor nodig? Op welke wijze kan de onderneming de medewerker ondersteunen? In de bedrijfstak is het houden van functioneringsgesprekken nog lang geen gemeengoed. Dit blijkt uit cijfers van Arbouw over het medisch onderzoek, ofwel de Pago’s, van 2011. Zo zijn er grote ver-schillen tussen uta- en bouwplaatspersoneel. Driekwart van het uta-personeel heeft het afgelopen jaar een functioneringsgesprek gehad. Dat geldt slechts voor de helft van de bouwplaatsmedewerkers. En naarmate werknemers ouder worden vindt er minder vaak een gesprek plaats. Een belangrijke factor is verder de bedrijfsgrootte. In kleine bedrijven met minder dan tien werknemers komen de minste functioneringsgesprekken voor: ruim eenderde van de bouwplaatsmedewerkers en de helft van het uta-personeel heeft hier het afgelopen jaar een functioneringsgesprek gehad.

Eenzijdige aangelegenheid

In die gevallen dat het functioneringsgesprek in kleine bedrijven plaatsvindt blijkt dit veelal een eenzijdige aangelegenheid te zijn. Er bestaat ontevredenheid met de medewerker en tijdens het gesprek wordt hij aangesproken op zijn gedrag. Geen wonder dat het vakbondslid op de bijeenkomst zei dat hij wel blij was dat hij nooit een functioneringsgesprek heeft gehad.

In veel kleine bedrijven voelen werkgevers zich ook niet toegerust om deze gesprekken te voeren. Dat is begrijpelijk want het houden van een functioneringsgesprek vereist bepaalde vaardigheden. Het is begrijpelijk dat men dit uitstelt tot het moment dat er kritiek is op de medewerker. Het kan ook anders. Tijdens een lezing bij een groot bouwconcern komt het houden van een functioneringsgesprek wederom ter sprake. Uit de Pago-gegevens bij dit bewuste concern blijkt dat bijna 90 procent van de medewerkers het afgelopen jaar een functioneringsgesprek heeft gehad. De or-leden in de zaal beamen het belang van dit gesprek, zolang het een tweezijdig gesprek is.

Er zijn dus ook goede voorbeelden die inspirerend kunnen zijn voor anderen. Gezien het belang om gezond het pensioen te halen is het functioneringsgesprek ook in het kleinbedrijf aan een herwaardering toe.

Reageer op dit artikel