artikel

Energievoorziening is geen hoofdpijndossier

bouwbreed

De onderhandelingen over een nieuwe regering lijken soepel te verlopen. Toch komen er ongetwijfeld de nodige hoofdpijndossiers voorbij. Mochten Rutte en Samsom tussendoor behoefte hebben aan een makkelijk dagje, dan adviseert Marcel Engels de duurzame energievoorziening op de agenda te zetten. Ze zijn er ongetwijfeld heel snel uit, want over een voortvarende agenda op het gebied van duurzame energie hoeft niet hard onderhandeld te worden.

Duurzame energievoorziening is in Nederland eigenlijk geen onderwerp van debat. Er bestaan onder kiezers van links tot rechts nauwelijks meningsverschillen over en bedrijven en particulieren in alle geledingen van de samenleving zijn het erover eens dat de overheid snel werk moet maken van wetgeving die de decentrale opwekking van energie aantrekkelijker maakt. De laatste jaren zijn overal in Nederland initiatieven ontstaan waarbij consumenten en ondernemingen collectief deelnemen in decentrale energieprojecten. Het is hoog tijd dat onze wet- en regelgeving die initiatieven gaat ondersteunen en stimuleren.

Suggesties

Mag ik de onderhandelende partijen in Den Haag een paar suggesties doen voor een innovatief en duurzaam regeerakkoord?

1. Laten we om te beginnen alle kleinverbruikers van energie de mogelijkheid geven om de energie die ze zelf opwekken, te verrekenen met de energie die ze van het net afnemen. Deze vrijstelling van energiebelasting (de zogenaamde saldering) geldt nu nog alleen voor energie die ‘achter de meter’ is opgewekt, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen op het dak van de eigen woning. Particulieren en bedrijven die via een collectieve installatie energie opwekken, mogen nog niet salderen. Zij betalen dus energiebelasting over duurzame energie die ze zelf opwekken. Aan die merkwaardige situatie moeten we zo snel mogelijk een eind maken.

2. Zo, dat was een eenvoudige eerste stap, waar we maar beter meteen een vervolg aan kunnen geven. Het zou goed zijn om zowel particulieren als bedrijven de kans te geven buiten hun eigen pand energie op te wekken. Dat zou moeten kunnen binnen de grenzen van de regio van de netbeheerder en maximaal tot het niveau van de aansluitwaarde van kleinverbruikers. Vooral energiecollectieven hebben die ruimte nodig om een substantiële productie van duurzame energie tot stand te brengen. Uiteraard spelen de netbeheerders in deze nieuwe structuur een rol. Zij zorgen voor de faciliteiten die de energiecollectieven nodig hebben om ‘voor de meter’ te kunnen produceren.

De netbeheerders registreren de energieleveranciers en kunnen op basis daarvan de opgewekte energie salderen met het energieverbruik van de eigenaren.

Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder om een transparant en gedegen administratief systeem op te zetten voor de decentrale opwekking van energie.

3. Het begint er al aardig op te lijken, met dat duurzame regeerakkoord. Maar nu we al zo ver zijn, laten we de mogelijkheid natuurlijk niet liggen om het akkoord nóg meer glans te geven. Bijvoorbeeld door de producenten van decentraal opgewekte energie vrij te stellen van de leveranciersvergunning.

Binnen afzienbare tijd zullen we te maken hebben met een totaal nieuwe situatie op de energiemarkt en daar horen andere, meer proportionele handhavinginstrumenten bij.

Ingrijpende hervormingen? Nee, met een paar simpele maatregelen kunnen we een ontwikkeling in gang zetten, waarmee burgers en bedrijven zich sterk betrokken gaan voelen bij het decentraal opwekken van duurzame energie.

Positieve gevolgen

Dat heeft positieve gevolgen voor het bewustzijn over energievoorziening en energieverbruik, voor het consumentenvertrouwen én voor de private investeringen. In landen om ons heen zien we dat er bovendien een gunstig effect is op de nationale economie en de werkgelegenheid. Terwijl de schatkist geen euro misloopt en de koopkracht op peil blijft. Rutte en Samsom hebben in Den Haag een aantal lastige puzzels op te lossen. Waarom dan niet beginnen met een paar maatregelen die op brede steun kunnen rekenen? Innovatieve plannen, die bijdragen aan onze kenniseconomie en ons bedrijfsleven. Een ideale basis voor een nieuw, energiek kabinet.

Ir. Marcel Engels

Uneto-VNI

Reageer op dit artikel