artikel

Blijf van het Deltafonds af

bouwbreed

Een week voor de verkiezingen nam ik, als voorzitter van NLingenieurs, deel aan het waterdebat in Nieuws- poort. Ik mocht zeven Kamerleden die ‘water’ in hun portefeuille hadden in drie minuten vertellen wat ze vooral moesten doen als zij het na de verkiezingen in hun fractie voor het zeggen kregen.

Ik heb ze niet zozeer verteld wat ze wel, maar vooral wat ze niet moeten doen: “Ga niet veranderen wat nu redelijk werkt, houd wat goed is en zorg voor consistentie in het beleid. Zorg dat geld dat is gereserveerd en waarover afspraken zijn gemaakt, niet weer ergens anders wordt ingezet. Zorg voor een beleid waarop uitvoerende overheden en ondernemers kunnen vertrouwen en waardoor ze plannen kunnen uitwerken en uitvoeren.”

Mijn verbazing was dan ook groot dat in de Miljoenennota zware kortingen op het Deltafonds verschenen. In het Lenteakkoord was kraakhelder vermeld dat hierop niet zou worden bezuinigd, maar op Prinsjesdag werd opeens een bezuiniging van 600 miljoen uit de hoge hoed getoverd.

Het Deltafonds is juist een voorbeeld van langetermijndenken waarbij het maatschappelijk belang voorop staat. In dit fonds is geld gereserveerd voor de investeringen die de rijksoverheid moet doen voor het behouden van onze veiligheid en watervoorziening.

Er moet veel gebeuren. Dit besef is er nog steeds onvoldoende. Neem onze dijken: meer dan 30 procent voldoet niet aan de normen van 1960 en die normen zijn inmiddels compleet achterhaald, terwijl we ook nog te maken krijgen met een stijging van de zeespiegel en de waterstand in de rivieren. Inkrimpen van het budget heeft bijvoorbeeld als gevolg dat sommige dijken niet meer verhoogd of versterkt kunnen worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid.

De overheid stelt de normen en moet zich daar aan houden. Of je verlaagt de normen, zodat je minder geld kunt uitgeven en zegt tegen de maatschappij “sorry, de kans dat je een keer moet zwemmen is groter geworden”, of je zorgt voor voldoende financiën.

Mark en Diederik, jullie hebben de veiligheid in handen: blijf van het Deltafonds af. Maak van de veiligheid van ons land geen budgettair speeltje.

 

Ed Nijpels

Voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel