artikel

wetenschap Technologie is klaar voor tuinbouw in de stad

bouwbreed

Explosieve stedelijke groei vereist meer ruimte voor voedselproductie in grootstedelijke gebieden. In en om grote steden zijn efficiënte en compacte tuinbouwgebieden nodig die stad en voedselproductie verbinden.

Nooit eerder was de aantrekkingskracht van steden zo groot als tegenwoordig. Voor het eerst in de geschiedenis wonen er meer mensen in steden dan op het platteland. Binnenkort hebben Mexico stad en New York City meer dan 20 miljoen inwoners. Zoveel mensen in zo weinig ruimte levert talloze uitdagingen op. Waar halen we voldoende en schoon drinkwater vandaan? Hoe houden we de lucht schoon en het stadsklimaat leefbaar en gezond? Voedselproductie mogen we aan dat rijtje vraagstukken toevoegen. Want ongehinderde stedelijke groei is alleen mogelijk als we de afstand tussen de productie en consumptie van voedsel weten te verkleinen en voldoende voedsel op een duurzame manier in een beperkte ruimte kunnen produceren.

Als voedselproduc ent heeft Nederland een unieke, internationale positie. Zo kom je de Nederlandse kennis uit Wageningen overal tegen en behoort ons land tot de wereldtop als het gaat om innovaties in de glastuinbouw. Na dertig jaar onderzoek en ontwikkeling, waarbij TNO betrokken is, is de Nederlandse kas geëvolueerd tot een hightech productiesysteem. Technologieën voor ventilatie, waterafgifte, belichting, verwarming, koeling en CO 2 -dosering worden gecombineerd in efficiënte en duurzame kassen die een enorme productie aankunnen.

Naast deze grootschalige productie is er een groeiende behoefte aan kleinschaliger voedselproductie dichtbij de consument. Mooie producten van hoge kwaliteit, kortere afstanden en minder reistijd.

Van de Nederlandse kas een succes maken, of het nu in het weidse landschap is of in een stad, gaat natuurlijk niet vanzelf. De kas één op één overzetten naar een ander klimaat, cultuur of keten werkt niet, dus moet altijd worden onderzocht hoe het ontwerp op maat kan worden gemaakt. Voor diverse omstandigheden moeten optimale combinaties worden gemaakt van technische systemen in de kas. Samen met de bedrijven in de sector is TNO hier nu volop mee bezig.

Het Westland kun je ook zien als grootschalige ‘stadslandbouw’ in de Randstad. In steden wordt al volop geëxperimenteerd met tuinbouw op kleine schaal, de eerste kantoorkassen zijn ontworpen. Is het meenemen van voedselproductie in de stad een utopie of dichterbij dan wij denken? De stad als uitdaging voor de Nederlandse glastuinbouw? De technologie is er klaar voor.

Reageer op dit artikel