artikel

Wetenschap Is de bouw een topsector?

bouwbreed

Er is al enige tijd onrust in de wereld van subsidies en steun en dat komt dan niet zozeer door recente politieke ontwikkelingen, of ‘de crisis’. Nee, het heeft te maken met een nieuwe aanpak.

Innovatiegelden worden sinds begin dit jaar verdeeld tussen zogenoemde ‘topsectoren’. En bij dit ‘nieuwe verdelen’ moeten vanzelfsprekend nieuwe posities worden ingenomen. Op zich niets mis mee natuurlijk, het investeren in excellentie. Want hoe kritisch we zelf ook vaak zijn, deze excellentie en de wil tot innoveren is voldoende aanwezig, zeker óók in de bouwindustrie en bij de bouw gerelateerde kennisinstellingen. Maar het onder één grote noemer brengen van innovatie geeft wel degelijk onrust. Met name ook in de bouw. Niet alleen omdat de aangestelde kwartiermakers er niet overal meer goed uit komen, en omdat tot frustratie van vele indieners de regels tijdens de rit worden veranderd en belangen soms zelfs in een grijs gebied lijken te belanden.Maar vooral ook omdat de bouw zich nu eenmaal kenmerkt door haar relatieve kleinschaligheid bij grote verscheidenheid, met een groot aandeel mkb. Zo geldt bij één van de grootste tranches, die van de energiegerelateerde topsectoren, dat het moeten opboksen tegen andere sectoren als de gasindustrie en de offshore, direct leidde tot reductie van de hoeveelheid gelden waarnaar de bouw überhaupt kan meedingen. Van de 1500 miljoen euro, bleef 70 miljoen voor energie beschikbaar en daarvan uiteindelijk nog maar zo’n 10 miljoen voor de bouw. Dit terwijl juist de bouw in haar portfolio (bereik en effectiviteit) feitelijk de grootste speler is, daar waar het de grote opgave van het potentieel bereiken van energiereductie betreft. En nu, nadat een beperkt aantal projecten nog bij afwezigheid van een programmaraad waren goedgekeurd, blijken deze na aanstelling van die programmaraad alsnog te worden afgewezen. Reden is de samenstelling van de raad, redelijk overhellend naar de fundamentele kant en weinig gericht op – de bouw eigen – toegepast onderzoek en productontwikkeling. De rest van de consortia is verwezen naar de tweede tranche en die zijn nu opnieuw bezig met een doorstart van de projectbeschrijving. Dat is niet simpel want er zijn zeer veel consortia en die zouden terug moeten tot slechts enkele. Er moet dus veel geclusterd worden om uit het amalgaan van de consortia overtuigende clusters te verkrijgen. Dit clusteren gaat ten koste van de eenvoud en zuiverheid. De kans op herhaling van afwijzingen is daarmee opnieuw groot. En dat terwijl de wil er bij de bouw en kennisinstellingen zeker (nog) is, en het zelfs een extra duw in de rug voor de vastgelopen markt had kunnen betekenen. Maar in deze lobby is ze blijkbaar nog onvoldoende topsector.

Reageer op dit artikel