artikel

Straatcultuur

bouwbreed

Er is weer hoop voor gemotiveerde ouders die aan hun bedorven kroost graag eens een goede mep zouden willen uitdelen. Wetende dat als je dit doet je aangeklaagd kunt worden, is er nu een mogelijkheid om via derden dit opvoedkundig middel legaal in te zetten. Je gaat gewoon met je zoon van 14 naar een […]

Er is weer hoop voor gemotiveerde ouders die aan hun bedorven kroost graag eens een goede mep zouden willen uitdelen. Wetende dat als je dit doet je aangeklaagd kunt worden, is er nu een mogelijkheid om via derden dit opvoedkundig middel legaal in te zetten. Je gaat gewoon met je zoon van 14 naar een Project X-feestje en duwt hem in de frontlinie van de heisa. De blauwhelmen en hun klippels doen de rest. Misschien zelfs een idee voor het onderwijs, zo’n keer of drie per jaar een feestboek oproep plaatsen en vervolgens op stap met de branieschoppers die vooraf zijn gescreend op hun X-factor, alle dagen heel druk en vooral opstandig testosteron. Dat we na de kleutertijd binnen de straatcultuur en op het slagveld meer leren dan thuis en op school is bekend, maar het lijkt erop dat de invloed ervan disproportionele vormen aanneemt. Volgens betrouwbare onderzoeken, voor zover er die nog zijn, verwerven jongeren de meest essentiële competenties om in de 21ste eeuw te kunnen overleven en zich voort te planten, buiten de officiële pedagogische instituten. Een goede reden om het kostbare onderwijs maar af te schaffen zou ik zeggen; ofschoon op veel scholen de cultuur niet veel anders is dan in een gemiddelde achterbuurt. Als tegenhanger van de veelal anonieme ‘social’ arme media, lijkt de straatcultuur, die zich vanouds aan de rand van de maatschappij afspeelt, een steeds breder publiek te raken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij straatrellen van welke soort dan ook, ‘keurige’ huisvaders met een kantoorbaan op het podium worden gesignaleerd. Een toneel dat de kenmerken vertoont van schofterig gedrag, criminele activiteiten en vooral domheid. Deze elementen staan haaks op discipline, beschaving en de tien geboden, die voor elke sterveling de leidraad voor zijn eigen leven zou moeten zijn. Het thema ‘pedagogiek’ en de daaraan sterk gelieerde ‘onderwijskunde’ is al eeuwen lang een inspiratiebron voor individuele denkers en idealisten. De visies van deze ‘leermeesters’ hebben tot talloze pedagogische stromingen geleid, maar vallen in het niet bij de invloed van de christelijke waarden, welke jarenlang vanaf de kansel op de gelovige zielen werd gedropt. Het is jammer dat die invloed verdwenen is.

Reageer op dit artikel