artikel

Samen constructieve veiligheid garanderen

bouwbreed

Veiligheid kan alleen fundamenteel verbeteren als de hele bouwketen samenwerkt, betogen Neprom, VNconstructeurs en Bouwend Nederland. Morgen wordt in Utrecht de Eerste dag van de constructieve veiligheid gehouden. Het congres wordt georganiseerd door opdrachtgevers, constructeurs én bouwers.

De afgelopen jaren hebben partijen in de bouwkolom zich ingespannen om de constructieve veiligheid te verbeteren. Er zijn al belangrijke stappen gezet. Zo is er het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, zijn er gedragscodes en takenlijstjes en worden er op verschillende niveaus bijeenkomsten over het onderwerp georganiseerd. Toch is het belangrijk om de kern van de opgave te blijven benadrukken. Uiteindelijk gaat het namelijk om de veiligheid van mensen die het gebouw máken en de mensen die er later gebruik van maken. Constructieve veiligheid is een verantwoordelijkheid van de hele sector en is daarmee in de eerste plaats een ketenopgave. Geen van de partijen – opdrachtgevers, constructeurs, bouwers en toeleveranciers – kan in z’n eentje de veiligheid tijdens de bouw en in de gebruiksfase garanderen. De oplossing zit in een gezamenlijke aanpak. Bij incidenten of bijna-incidenten wordt nu bijna altijd meteen naar de bouwer of de constructeur gekeken. Dat is niet altijd terecht. Zodra de constructieve veiligheid in het geding is, kan daar een scala aan oorzaken aan ten grondslag liggen, zowel in het ontwerp- als in het bouwproces. Veel van de problemen ontstaan in de informatieoverdracht tussen partijen en tussen de verschillende fasen. Daar zit dus ook een belangrijk deel van de oplossing. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die eerder onderzoek deed naar onder meer de Grolsch Veste en de B-Tower in Rotterdam, begint het met duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Partijen moeten dus met elkaar in gesprek gaan én blijven. Zeker in het sterk versnipperde ontwerp- en bouwproces zijn tekeningen en bestekken niet altijd voldoende om de essentie van een constructieve oplossing over te dragen. Het is van groot belang dat de ontwerper aangeeft wat specifieke gevoelige punten in het ontwerp zijn en waarop in de uitvoering extra moet worden gelet. Wanneer verschillende bedrijven aan delen van een bouwwerk ontwerpen of bouwen, treedt gemakkelijk informatieverlies op. Datzelfde geldt ook wanneer tijdens de bouw een groot aantal wijzingen wordt doorgevoerd. Vaak kan het niet anders, maar het stelt wel hoge eisen aan het borgen van de veiligheid gedurende dat gehele proces.

De bouwer heeft als belangrijke taak om vanuit de uitvoering feedback te geven. Kan het wellicht anders, eenvoudiger, beter, efficiënter? Minstens zo belangrijk is toetsen en controleren tijdens de bouw. Zie het als een goed huwelijk tussen de tekentafel en de steiger. Van de opdrachtgever vraagt het vooral dat hij ervoor zorg draagt dat de communicatie, de overdracht en de controle bij de verschillende partijen geborgd zijn. De kosten daarvoor zijn relatief laag – lager in ieder geval dan die voor het herstel van fouten, of erger, incidenten. Een van de belangrijkste opgaven waarvoor de branche staat is het verder verbeteren van de veiligheidscultuur. Daar zijn al grote stappen in gezet, maar het kan altijd beter. We kunnen en moeten daarin nog een aantal slagen maken.

Ketenverantwoordelijkheid

Zo moeten we het nóg beter in de dagelijkse praktijk inbedden. Dat kost tijd. En dat lukt alleen als we het samen doen. Zoals gezegd, constructieve veiligheid is in de eerste plaats een opgave voor alle partijen in de bouwkolom.

We roepen alle bouwpartners dan ook op om aan deze ketenverantwoordelijkheid invulling te geven. Het is dat belang van een gezamenlijke aanpak, van het werken aan een gemeenschappelijke veiligheidscultuur, dat Neprom, VNconstructeurs en Bouwend Nederland morgen nog eens extra onderstrepen tijdens de Eerste dag van de constructieve veiligheid: om te leren van goede voorbeelden – binnen het eigen vakgebied maar vooral ook daarbuiten – en om het bewustzijn te vergroten dat veiligheid niet alleen menselijk leed voorkomt, maar ook kosten bespaart en het imago van de bouw verbetert.

Reageer op dit artikel