artikel

Programma milieulasten voldoet niet

bouwbreed

In Cobouw van 19 september staat op pagina 11 een artikel over een programma voor het berekenen van de milieulasten van bouwprojecten (‘Programma berekent milieulasten project’). Twaalf bouwkostenadviesbureaus, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK), stellen het programma gratis ter beschikking op de website www.bouwprojecteconomie.nl. Zij doen dit naar aanleiding van de eis in […]

In Cobouw van 19 september staat op pagina 11 een artikel over een programma voor het berekenen van de milieulasten van bouwprojecten (‘Programma berekent milieulasten project’).

Twaalf bouwkostenadviesbureaus, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK), stellen het programma gratis ter beschikking op de website www.bouwprojecteconomie.nl. Zij doen dit naar aanleiding van de eis in het Bouwbesluit 2012, dat voor woongebouwen en kantoren de milieulasten (de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen) van de constructie berekend moeten worden.

Volgens mij voldoet het aangeboden gratis programma niet aan de eisen van het Bouwbesluit. De genoemde milieukostenberekening voldoet niet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen. Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en gww-werken’. Deze bepalingsmethode bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de prestatie van het gebouw of bouwwerk en kijkt daarbij naar de producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd. De bepalingsmethode is gekoppeld aan de data in de nationale milieudatabase in beheer bij Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.nationalemilieudatabase.nl. Alleen rekeninstrumenten die de data uit de nationale milieudatabase gebruiken en rekenen confom de bepalingsmethode aangewezen in het Bouwbesluit voldoen.

De stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) en het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) stellen de markt kosteloos MRPI-MPG software ter beschikking om milieuprestatieberekeningen te maken, www.mrpi.nl. De berekening van de milieuprestatie die gevraagd wordt geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid op gebouwniveau.

Ook binnen GPR Gebouw en GreenCalc is de berekening op juiste wijze mogelijk.

Reageer op dit artikel