artikel

Ondernemers trekken bouw uit het slop

bouwbreed

Ontwaakt uit de verkiezingsroes, betwijfelt Jos Schouten of politici de crisis kunnen oplossen. Maar met ondernemerschap, hard werken, creativiteit en innovatie gaat ons dit wel lukken.

Kiezen of delen? Dit had zomaar de titel kunnen zijn van een nieuw spelprogramma van de commerciële omroepen. Het zou ook als een ultimatum kunnen worden gezien als er een uitroepteken achter had gestaan. Je kunt er ook een vraag uit lezen: je mag iets kiezen of je mag iets delen.

Op 12 september viel er weer iets te kiezen; de verkiezingen werden ongewoon spannend gemaakt door met name de media-aandacht en nog nooit lag de focus meer op het onderzoeken van het waarheidsgehalte van de uitspraken van onze politici en de effecten van de doorrekening door het CPB.

Spoorslags

Wat er gekozen is weten we inmiddels en zoals zo vaak raken we van een verkiezingskoorts in een verkiezingsroes en als we daar uit ontwaken, merken we dat de realiteit anders is. Die verandert namelijk niet spoorslags door verkiezingen. We hebben in ieder geval gebruik kunnen maken van ons democratische recht onze stem te laten horen en, eerlijk is eerlijk, de partijen hebben alles op alles gezet om ons te binden en over te halen om op hen te stemmen. Nu begint de ‘echte wereld’, nu wordt er onderhandeld en een coalitie gesloten en sneuvelen wellicht de idealen tussen de molenstenen van de compromissen en de lobbyisten.

Delen? Jazeker, we zullen moeten delen, de welvaart en de pijn, de onzekerheid en de hoop op betere tijden. Na het kiezen komt het delen. Misschien wordt delen wel verdelen; van lasten of van welvaart. Misschien blijft onze stem gehoord, ook na de verkiezingen en verandert het sentiment van crisis naar hoop. De bouwnijverheid kan dat in ieder geval wel gebruiken; de sector heeft het zwaar, opdrachten worden uitgesteld, kredieten moeizaam verstrekt en diverse aannemers en toeleveranciers zijn al omgevallen.

Er zijn weer ondernemers nodig om dit sentiment te keren. Nieuwe ideeën en creativiteit. Want er is wel eens gesteld dat politici de crisis die door bankiers is veroorzaakt nooit kunnen oplossen. Enerzijds door een verschil in snelheid van handelen en anderzijds omdat de werelden totaal gescheiden zijn. Nieuwe initiatieven zullen dus op een andere basis moeten ontstaan. Je ziet het al een beetje gebeuren met de vorming van kredietcoöperaties daar waar de banken achter blijven; nieuwe initiatieven in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Het toenemende besef van de eindigheid van onze grondstoffen en dat we anders met bouwwerken kunnen omgaan; beter gebruiken wat we al hebben, de bestemming van een bouwwerk veranderen in plaats van slopen en ook materialen nog beter hergebruiken en beter isoleren om minder energie te hoeven gebruiken. Duurzaamheid is een van de kernbegrippen geworden en dit geldt ook voor veiligheid; die moet ook duurzaam worden.

Op 7 september woonde ik de afscheidsrede bij van Prabhu Kandachar, een hoogleraar van de TU Delft op het gebied van industrieel ontwerpen die een inspirerend verhaal had over de rol van de industriële ontwerper in de nabije toekomst. ‘Beyond design’ was de titel van zijn afscheidsrede en verhaalde van een reis naar de mogelijkheden van ontwerp en innovaties die als doel hebben zo veel mogelijk mensen op deze wereld toegang te geven tot de welvaart die de mens in de westerse wereld al heeft, maar dan wel op een duurzame wijze, zonder de aarde uit te putten. Het hoger gelegen doel is om de aarde geschikt te houden voor alle mensen die nu en in de toekomst hier leven zonder deze uit te putten en ook de minderbedeelden daarvan te laten profiteren.

Het betreft met name de 4 miljard mensen op deze wereld die moeten rondkomen van 8 dollar of minder per dag, vaak aangehaald als bop (base of the economic pyramid). Inmiddels zijn er verschillende initiatieven gestart die innovatieve ontwerpen hebben opgeleverd met als resultaat verbetering voor de levensomstandigheden voor de mensen in opkomende markten.

Daarnaast moeten de bestaande markten hun consumptie gaan beperken en dat is een lastig verhaal. Toch denk ik dat in innovatie, ontwerp, bewustwording en verdeling onder alle mensen de oplossing ligt.

Kern

Goed, over tot de orde van de dag. We gaan de crisis wel oplossen. Met ondernemerschap, hard werken en creativiteit. Met innovatie en hoop.

Even terug naar ‘kiezen of delen’, dat komt voort uit een Germaanse beslissingsvorm. De kern is dat wanneer twee partijen iets moeten verdelen de ene partij het goed verdelen mag, waarna de andere partij zijn deel mag kiezen. Hierdoor moet de verdelende partij zich inleven in de kiezende partij. Net als in de ‘echte wereld’.

Reageer op dit artikel