artikel

Maar wat als het nou niet lukt mama?

bouwbreed

If at first you don’t succeed
Dust yourself off and try again
You can dust it off and try again

“Try Again” Aaliyah

De afgelopen periode heb ik veel gesproken over de Bouwcampus. Het doel van de Bouwcampus is om kennisinstellingen en andere organisaties uit de bouw samen te laten komen. Waarbij ze van gezamenlijke faciliteiten gebruik kunnen maken. Maar belangrijker nog; gebruikmaken van elkaars kennis. Met De NieuwBouw willen wij hierbinnen een plek voor alle jongerenorganisaties in de bouw creëren. Om zo gezamenlijk aan vernieuwing te werken maar ook om jongeren voor de bouw te boeien en te binden.

Wat mij opvalt in de gesprekken is dat veel mensen de ‘ja-maar’-ideologie aanhangen.

“Ja, maar dat hebben we al eens geprobeerd”, of “de politiek heeft toch weer het laatste woord”, of “niet mijn idee, dus steun ik het niet” en “ik ben tegen, want dat is mijn grondhouding.”

Waar komt die crisis toch vandaan…

Waarom ik de Bouwcampus steun? Omdat het een plek is die innovatie kan stimuleren en jong en oud bij elkaar brengt om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Vakgenoten maar juist ook mensen buiten de branche bij elkaar zet om ideeën uit te wisselen en out of the box te denken. En belangrijker nog; het lijkt me leuk!

Tegen de mensen die zeggen dat het nooit wat wordt, heb ik niets in te brengen. Het zou namelijk zo maar kunnen. De kans dat iets niet lukt, is met de ‘juiste’ motivatie altijd groter dan dat iets wel lukt.

We kunnen met z’n allen ook wachten op innovatie, minder versplintering, meer jongeren in de bouw. Maar als je zelf geen stappen maakt, kom je nooit verder. En het mooie is, echt riskant wordt het niet. Van een nulpunt kan je namelijk niet vallen. Struikelen wellicht, maar vallen nee. Even afstoffen en weer doorgaan. We hoeven alleen maar omhoog te kijken. En mocht u Aaliyah niet geloven dan refereer ik graag aan mijn huisfilosoof, Kraantje Pappie. En wie zijn wij om zijn levenslessen niet tot ons te nemen: Maar wat nou als het lukt mama?

Reageer op dit artikel