artikel

Kieswijzer

bouwbreed

Een behoorlijk deel van onze natie is er weer onnodig tussenuit geweest en heeft de eurootjes laten rollen en vetrolletjes laten groeien. Hoezo crisis? In ieder geval niet voor de vakantievierende Henkies en Ingrids. Ja, de ‘Quote-rolspelers’, die hebben het wel moeilijk. Wat denk je? Al die versnelde afboekingen en zorgen over de toekomst. Het […]

Een behoorlijk deel van onze natie is er weer onnodig tussenuit geweest en heeft de eurootjes laten rollen en vetrolletjes laten groeien. Hoezo crisis? In ieder geval niet voor de vakantievierende Henkies en Ingrids. Ja, de ‘Quote-rolspelers’, die hebben het wel moeilijk. Wat denk je? Al die versnelde afboekingen en zorgen over de toekomst. Het luxe jacht waar bijna geen gebruik van wordt gemaakt is nog maar de helft waard en dat appartementje in Spanje nog minder. De ergste vakantiedruk op de vette beurs van rechts Nederland was het vooruitzicht dat kameradski Roemer aan de macht zou komen. Blijkens de laatste manipulerende peilingen zijn de meeste aanhangers van deze rode tomaat tijdig tot het besef gekomen dat hij aan het roer staat van een partij waarin het ooit zo verfoeide communistische gedachtegoed zit verweven. Toegegeven, zijn sympathieke Jan met de pet-uitstraling en de wijze waarop hij verbaal contrasteert met de elitaire eigenbelang polderpoliticologen, spreekt ook mij aan. Links of rechts, geknipt en geschoren worden we toch wel. Het is fascinerend om te zien dat ons land in twee uitersten uiteen lijkt te vallen. Links wordt gevoed door het idee dat we er niets aan kunnen doen hoe we zijn en rechts door de gedachte dat het aan jezelf ligt als je mislukt naar het hiernamaals sukkelt. Het recht van de sterkste past in ieder geval wel het beste bij de natuurwetten, waaraan we als mens zijn onderworpen. Maar er is ook nog zoiets als cultuur, beschaving en geweten, iets dat ons onderscheidt van de dieren. Om iedereen een beetje te helpen zijn politieke gedachtegoed te ordenen voordat het links dan wel rechts wordt geparkeerd kan de kieswijzer worden geraadpleegd. Indirect een schitterend middel waarmee kan worden gegoocheld en gepeild. Het bracht me overigens wel op het idee om het partijenstelsel met onmiddellijke ingang af te schaffen en te gaan werken met thema’s en richtingen. Je gevoel niet te laten leiden door gladde partijpraatjes en geil narcistisch opportunisme, maar stemmen op ideeën en visie en deze laten uitvoeren door personen die maatschappelijk en economisch hebben bewezen dit te kunnen.

Reageer op dit artikel