artikel

Geef aan innovatie de hoogste prioriteit

bouwbreed Premium

Organisaties moeten een Chief Innovation Officer gaan aanstellen. De bouwsector mist – met name door de mogelijkheden van ict onvoldoende te benutten – grote kansen, vindt Menno Lammers.

We communiceren via what’s app, twitter en facebook messenger, spelen games zoals Wordfeud en angry birds, fotograferen met Instagram, worden ondersteund bij het halen van boodschappen door de Appie App, houden onze conditie bij met Runkeeper of Nike+ GPS en ga zo maar door. IDC (International Data Corporation) voorspelt dat we in 2015 ruim 182 miljard apps hebben gedownload. Daarnaast genereerde de mens meer data in 2009 dan de voorgaande 5000 jaar gezamenlijk en is het wereldwijde gebruik van internet van 2000-2011 gegroeid met 528 procent (bron: Internet World Stats). Het verbaast ons inmiddels niet dat we alles kunnen vinden op internet. Ook wordt u waarschijnlijk geconfronteerd met digitale engagement strategieën, big data, persuasive technologies, mobility, gamification, realtime, augmented reality, crowdsourcing en social business.

Ingrijpend

Door de komst van internet en social media is het sociaal-economisch landschap ingrijpend veranderd. De klassieke ruilrelatie tussen kapitaalverstrekkers en leveranciers van arbeid wordt gaandeweg vervangen door flexibele en minder economisch gedreven vormen van samenwerkingen. De behoefte aan zekerheid en bescherming via wet- en regelgeving blijft bestaan, maar de invulling ervan zal veranderen. Deze ontwikkelingen creëren een onvermijdelijke botsing van (digitale) culturen: op de werkvloer, in saleskanalen, op straat, in alle hoeken van de samenleving. Het gedrag van mensen (empowerment) – op organisaties, overheden en als consument en werknemer – verandert. De minste controle heeft de gevestigde orde, want digitale kennis, vaardigheden en innovaties ontwikkelen zich hier minder snel dan elders. Zij hobbelen achter de ontwikkelingen aan om de status-quo te bestendigen en voorzichtig – stapje voor stapje – uit te bouwen. Met name de nieuwe generatie – opgegroeid met internet (digital natives) – ziet in dat er ruimte en meters gemaakt moeten worden. Voorsorteren op de toekomst is noodzakelijk en dit vraagt ook om nieuwe rollen binnen organisaties.

De Chief Information Officer (CIO) is op dit moment primair verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief beheer van de technologische infrastructuur van de organisatie om de productiviteit van zijn/haar collega’s te verhogen. De CIO speelt een ondersteunende rol bij de naar buiten gerichte activiteiten van de organisatie, vergelijkbaar met de rol van humanresourcesmanagement, marketing en communicatie. Het volwassener worden van de ict van organisaties zorgt voor de waardeverschuiving van de ict-organisatie. Hierdoor verschuift de rol van de CIO van ondersteunend naar een strategische rol. Een rol waarbij de activiteiten gericht zijn op het bevorderen van groei, innovatie en concurrentievoordeel. Deze nieuwe rol vraagt alleen wel andere talenten, verantwoordelijkheden en positie binnen een organisatie.

Als onderdeel van de directie / Raad van Bestuur wordt de Chief Innovation Officer (CINO) verantwoordelijk voor de doorvertaling van maatschappelijke vraagstukken en trends/ontwikkelingen naar ‘vernieuwingsprojecten’, het ontwikkelen van nieuwe business- modellen, gaat strategische allianties aan en vormt transsectorale coalities.

Openheid

De CINO bouwt en onderhoudt een innovatie-ecosysteem en formuleert en communiceert de ‘digital-first’ innovatiestrategie, zoals het faciliteren van co-creatie en crowdsourcingsprocessen. Hij/zij behandelt mensen als social value in plaats van als kostenpost en gaat voor openheid; door samenwerking, transparantie, delen en empowerment centraal te stellen. Daarnaast optimaliseert de CINO de innovatie- en besluitvormingsprocessen en zorgt voor de versnelling van de digitalisering binnen de organisatie. Succes hangt meer af van het vermogen om te experimenteren en te leren dan om de initiële strategie; het creëren van een leeromgeving is een belangrijke randvoorwaarde. De CINO gaat een strategische rol vervullen in de transformatie van de organisatie in samenwerking met en in relatie tot haar stakeholders en het bevorderen van innovaties en duurzame groei. Uiteindelijk moet het doel van de Chief Innovation Officer zijn om zijn of haar eigen functie overbodig te maken, omdat de cultuur van vernieuwing en de innovatie- en vernieuwingsprocessen integraal onderdeel zijn geworden van de organisatie en haar stakeholders. Door het aanstellen van een Chief Innovation Officer geeft de organisatie topprioriteit aan innovatie en vernieuwing. Welke organisatie gaat als eerste dit statement maken?

Reageer op dit artikel